ناشر: اندیشیاران ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
پروفیلهای ساختمان فولادی ، اشنایدر ، ضیائی
مارتا اشنایدر؛ طیبه ضیائی؛ بورگر
17,000
سیستم های ترمز در خودروها ، تسینتسل ، رضایی عدل
تسینتسل ؛ شهرام رضایی عدل؛ کولز؛ استگمایر
30,000