ناشر: کیان رایانه ، تهران
تعداد عنوان ها: 72
تشریح مسائل مقاومت مصالح2،جانستون،بهقدم،و6،کیان رایانه
پی.بی.یر.دی.ولف ؛ مهدی امیری بهقدم؛ جانستون؛ مازورک
295,000
طراحی دیجیتال(مدار منطقی)،مانو،رضی،و5،کیان رایانه
حسن سیدرضی؛ موریس مانو؛ فرهاد ارومچیان
475,000
تشریح کامل مسائل دینامیک،و6،مریام،بهقدم،کیان رایانه
جی. ال. مریام؛ مهدی امیری بهقدم؛ ال. جی. کریگ
250,000
سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ، آتش فراز،کیان رایانه
رضا آتش افروز؛ علی کیوانلو؛ مسعود کفایتمند
100,000
مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink ، بقایی،کیان رایانه
احمدرضا بقایی؛ خاویر فرناندز
80,000
تحلیل کیفی داده با ATAS.ti،میرزامحمدی، کیان رایانه
علی میرزا محمدی؛ محمد امین قانعی راد
150,000
جداول اشتال ویژه رشته عمران ، محمودی،کیان رایانه
کوروش محمودی؛ اسماعیل ایران نژاد
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه