ناشر: مهرجرد ، تهران
تعداد عنوان ها: 71
حل تمرین مبانی مدیریت مالی ، مهرجردی ، مهرجرد
یحیی زارع مهرجردی؛ مسعود حسینی
650,000
رهیافت حل مسائل تئوری جامع ماشین های الکتریکی،کرواز،صدیقی زاده،مهرجرد
مصطفی صدیقی زاده؛ کسری لطیفی فرد؛ حسین فلاحی دهکی
380,000
مبانی مدیریت مالی ، مهرجردی ، مهرجرد
یحیی زارع مهرجردی؛ مسعود حسینی
850,000
پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی دشت دهلران ، رئیسی ، مهرجرد
حسین رئیسی؛ فرانک هول؛ امیر خانمرادی؛ کنت فلنری؛ جیمز نیلی
125,000
تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت،کرشن،نریمانی،مهرجرد
دانیل اس.کرشن؛ محمود نریمانی؛ گوران استربک
350,000
مبانی بتن ، حصاری ، مهرجرد
انجمن بتن سیمانی استرالیا؛ سعید ارونی حصاری؛ زهرا گیوه چی
80,000
مدیریت تکنولوژی در سازمان ، نصیرزاده ، مهرجرد
غلامرضا نصیرزاده؛ نسیم غنبر طهرانی
220,000
رله های حفاظتی ، شاهرخشاهی ، مهرجرد
طهماسبقلی شاهرخشاهی
160,000
تجزیه تحلیل سیگنال ها و سیستم ها،نریمانی،مهرجرد
راضیه نریمانی؛ محمود نریمانی
220,000
سیستم های کنترل خطی،رضازاده،مهرجرد
علیرضا رضازاده؛ مجید نوروزی
260,000
مدیریت ضایعات و نقش مشارکت شهروندان،فرامرزی نژاد،مهرجرد
محدثه فرامرزی نژاد؛ یحیی زارع مهرجردی
120,000
متلب MATLAB،دهقانی،مهرجرد
محمدرضا دهقانی
120,000
اقتصاد مهندسی،زارع مهرجردی،مهرجرد،چاپ دوم
یحیی زارع مهرجردی؛ علی نادی زاده اردکانی
240,000
کارگاه کامپیوتر،نادی،مهرجرد
فرزانه نادی؛ فائزه کریمی زارچی؛ ولی درهمی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه