ناشر: کارآفرینان ، تهران
تعداد عنوان ها: 65
کتاب جامع آزمون های استخدامی کامپیوتر،دروس عمومی و تخصصی،جوینی
عباس جوینی؛ جواد جوینی؛ مهرناز سروریان
250,000
کتاب جامع آزمون های استخدامی مهندسی مواد-متالورژی،دروس عمومی و تخصصی،جوینی،کارآفرینان
جواد جوینی؛ عباس جوینی؛ علیرضا موبدی؛ مهرناز سروریان
90,000
کتاب جامع آزمون های استخدامی مهندسی صنایع ، دروس عمومی و تخصصی ، جوینی
جواد جوینی؛ عباس جوینی؛ خالد رمضانیان؛ مهرداد صمیمی
90,000
کنکور کاردانی به کارشناسی آموزش ابتدایی ، قاسمی،کارآفرینان
علی قاسمی؛ سیدیدالله حسینی؛ محمد عبدالله پورچناری
230,000
آزمون های استخدامی گمرک ، دروس عمومی و تخصصی ، فارسانی،کارآفرینان
رضا ترابی فارسانی؛ محمدحسین ترابی فارسانی؛ ایرج رهنمای آذر
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه