ناشر: آرتین طب ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
فرهنگ پزشکی دورلند،حیدری،آرتین طب
دورلند ؛ مهریار خادم؛ رستمی ؛ رئیسیان ؛ معصومی ؛ شهریاری ؛ سلطانی
398,000
درسنامه برتر(درسنامه علوم پایه پزشکی)،خادم،آرین طب
مهریار خادم؛ رسول شیرمحمدی؛ زهرا رضایی؛ نقیسه غفوری
398,000
بیوتکنولوژی کشت سلول ، معصومی ، آرتین
معصومی ؛ خامی؛ عباسی نوسر
100,000
مبانی پروتزهای ثابت 2012 شیلینبرگ،علی خاصی،آرتین طب
شیلینبرگ ؛ مرضیه علی خاصی؛ پویا اصلانی؛ علیرضا تمیزی فر؛ سیمین بلباسی؛ زهرا قنواتی؛ راضیه معیری
592,000