ناشر: دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
تعداد عنوان ها: 89
کاربرد رایانه علوم انسانی ، مومنی راد ، د.بوعلی
اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ مریم زارع احتشامی
230,000
اصول مکانیک سنگ،خانلری،د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ داودمحمدی
230,000
شیمی معدنی ج 2 ، میسلر ، صابونچی،د.بوعلی همدان
جواد صابونچی؛ گری ال . مسلر؛ یحیی فرهنگی؛ دوناله ای . تار؛ موید صدر
220,000
راهنمای بالینی زوج درمانی ، گورمن ، مجذوبی ، د.بوعلی همدان
رزیتا امانی؛ آلن اس گورمن؛ محمدرضا مجذوبی؛ صالح سپهری فر
260,000
زمین شناسی ساختاری ج1:دگرشکلی شکنا،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
رابرت.جی.تویس ؛ جعفر حسینی دوست؛ لیلی ایزدی کیان؛ الدریج.مورس ؛ اسماعیل صدری
210,000
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی ، اسمعیلی،د.بوعلی
تسیماس ؛ حمید اسمعیلی؛ ج. ن. سیتسیکلیس
230,000
زمین شناسی ساختاری ج2:دگرشکلی شکل پذیر،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
جعفر حسینی دوست؛ رابرت.جی.تویس ؛ الدریج.مورس ؛ لیلی ایزدی کیان؛ اسماعیل صدری
220,000
سم شناسی،خانجانی،د.بوعلی
محمد خانجانی؛ علی اصغر پورمیرزا
215,000
شیمی معدنی ج 1 ، میسلر ، صابونچی،د. بوعلی همدان
یحیی فرهنگی؛ گری . ال . میسلر؛ دونالدای . تار؛ جواد سیدزاده صابونچی؛ موید حسینی صدر
215,000
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله،فاوست،غلامی،د.بوعلی
منصور غلامی؛ میکلوس فاوست؛ محمدرضا کیمیایی طلب
198,000
نقشه کشی صنعتی 2 ، علوی نیا ، د.بوعلی
علی علوی نیا؛ امیرحسین زمانیان
185,000
مکانیک شکست ، فرهی، بوعلی همدان
غلامحسین فرهی؛ راس . ا. مگید
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه