ناشر: دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
تعداد عنوان ها: 89
کاربرد رایانه علوم انسانی ، مومنی راد ، د.بوعلی
اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ مریم زارع احتشامی
230,000
شیمی معدنی ج 2 ، میسلر ، صابونچی،د.بوعلی همدان
گری ال . مسلر؛ جواد صابونچی؛ یحیی فرهنگی؛ دوناله ای . تار؛ موید صدر
220,000
اصول مکانیک سنگ،خانلری،د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ داودمحمدی
230,000
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله،فاوست،غلامی،د.بوعلی
میکلوس فاوست؛ منصور غلامی؛ محمدرضا کیمیایی طلب
198,000
سم شناسی،خانجانی،د.بوعلی
محمد خانجانی؛ علی اصغر پورمیرزا
215,000
راهنمای بالینی زوج درمانی ، گورمن ، مجذوبی ، د.بوعلی همدان
آلن اس گورمن؛ رزیتا امانی؛ محمدرضا مجذوبی؛ صالح سپهری فر
260,000
زمین شناسی ساختاری ج2:دگرشکلی شکل پذیر،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
رابرت.جی.تویس ؛ جعفر حسینی دوست؛ لیلی ایزدی کیان؛ الدریج.مورس ؛ اسماعیل صدری
220,000
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی ، اسمعیلی،د.بوعلی
تسیماس ؛ حمید اسمعیلی؛ ج. ن. سیتسیکلیس
230,000
زمین شناسی ساختاری ج1:دگرشکلی شکنا،تویس،حسینی دوست،د.بوعلی همدان
جعفر حسینی دوست؛ رابرت.جی.تویس ؛ الدریج.مورس ؛ لیلی ایزدی کیان؛ اسماعیل صدری
210,000
شیمی معدنی ج 1 ، میسلر ، صابونچی،د. بوعلی همدان
یحیی فرهنگی؛ گری . ال . میسلر؛ دونالدای . تار؛ جواد سیدزاده صابونچی؛ موید حسینی صدر
215,000
نقشه کشی صنعتی 2 ، علوی نیا ، د.بوعلی
علی علوی نیا؛ امیرحسین زمانیان
185,000
اصول مهندسی ساحل ، خانلری ، د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ یاسین عبدی لر
185,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه