ناشر: دانشگاه خواجه نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 214
مقدمه ای بنیادین بر ریاضیات مالی ، میرزایی ، د.خواجه نصیر
تورستن هنس؛ مجید میرزایی؛ محمدابراهیم؛ اوستیگنیو؛ رینرشنک؛ آقابابائی؛ هوپه
370,000
ریاضی عمومی 2 جلد 2 ، مسیحا ، د.خواجه نصیر
سیدهاشم پروانه مسیحا
750,000
ریاضی عمومی 2 جلد1 ، مسیحا ، د.خواجه نصیر
سیدهاشم پروانه مسیحا
750,000
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی ، طالعی ، د.خواجه نصیر
محمد طالعی؛ دنگرموند ؛ سیداحسان صدوقی
750,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
بروس داویس؛ محمد کریمی؛ طاهره قائمی راد
430,000
تفکر فازی ، کاسکو ، غفاری ، د.خواجه نصیر
بارت کاسکو؛ علی غفاری؛ عادل مقصودپور؛ علیرضا پورممتاز؛ جمشید قسیمی
350,000
مقدمه ای بر طراحی موشک،روشنیان،د.خواجه نصیر
و . ای . فئودوسف؛ جعفر روشنیان؛ حسن کریمی؛ مهران میرشمس
480,000
کاربردهای اندازه گیری سه بعدی از تصاویر ، عبادی ، د.نصیر
حمید عبادی؛ چندلر ؛ میتهال؛ فرید اسماعیلی
480,000
وقتی خریدار «نه» می گوید...،هاپکینز،شفایی،د.خواجه نصیر
رسول شفایی؛ تام هاپکینز؛ بن کت؛ محسن رفائی؛ مهسا قاضی نژاد
200,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
مت داکهام؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ حمیدرضا غفوری
370,000
درون یابی و تقریب ، مسجدجامعی ، د.خواجه نصیر
محمد مسجدجامعی؛ فیلیپ دیویس
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه