ناشر: دانشگاه خواجه نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 207
کاربردهای اندازه گیری سه بعدی از تصاویر ، عبادی ، د.نصیر
حمید عبادی؛ چندلر ؛ فرید اسماعیلی؛ میتهال
480,000
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
محمد کریمی؛ بروس داویس؛ طاهره قائمی راد
430,000
تفکر فازی ، کاسکو ، غفاری ، د.خواجه نصیر
علی غفاری؛ بارت کاسکو؛ عادل مقصودپور؛ علیرضا پورممتاز؛ جمشید قسیمی
350,000
مقدمه ای بر طراحی موشک،روشنیان،د.خواجه نصیر
جعفر روشنیان؛ و . ای . فئودوسف؛ حسن کریمی؛ مهران میرشمس
480,000
مدیریت دانش،آقائی،د.خواجه نصیر
عبدالله آقایی؛ زهرا لطفی
180,000
درون یابی و تقریب ، مسجدجامعی ، د.خواجه نصیر
محمد مسجدجامعی؛ فیلیپ دیویس
350,000
وقتی خریدار «نه» می گوید...،هاپکینز،شفایی،د.خواجه نصیر
تام هاپکینز؛ رسول شفایی؛ بن کت؛ محسن رفائی؛ مهسا قاضی نژاد
200,000
مدیریت ارتباط با مشتری،تارخ،د.خواجه نصیر
محمدجعفر تارخ؛ مصطفی یزدانی
210,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
مت داکهام؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ حمیدرضا غفوری
370,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه