ناشر: سایه گستر ، قزوین
تعداد عنوان ها: 24
فرهنگ نوین گیاهان دارویی،شیرانی راد،سایه گستر
امیرحسین شیرانی راد؛ پورنگ کسرایی؛ فرزاد محمدبیگی
45,000
اصول حسابداری 1، حمیدی زاده،سایه گستر
ناصر حمیدی؛ فرزین رضایی؛ محمد مهدی حمیدی زاده
120,000
جمعیت و تنظیم خانواده ، مصلایی، سایه گستر
جعفر حسینچی؛ علی مصلایی؛ آناهیتا آریا تبار
50,000
حسابداری صنعتی 2 ، فرزین رضایی ، سایه گستر
ناصر حمیدی؛ محمد مهدی حمیدی زاده؛ فرزین رضایی
49,000
هیدروسیکلون ها، اسواروسکی، رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ ال. اسواروسکی
30,000
نظریه مقدماتی اعداد ، گارت ، پیروی
گارت ؛ شیرویه پیروی؛ مری جوینز
28,000
گونه شناسی عناصر پایه در معماری ، کریر ، شاهرودی
راب کریر؛ عباسعلی شاهرودی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس
17,500