ناشر: دانشگاه رازی ، کرمانشاه
تعداد عنوان ها: 224
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
صالح رحیمی؛ الی یو. کی .دی. سیلوا؛ وانس
300,000
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی ، آگهی ، د.رازی
حسین آگهی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مهنا شاهمرادی
620,000
مدرسه توپ (بال شوله) ، ابراهیمی ، د.رازی
کروگر ؛ بهروز ابراهیمی؛ روت
596,000
مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی ،سبستا ، نوری ، د.رازی
رابرت سبستا؛ فریبا نوری؛ محمد کاظمی فرد؛ ایوب پرویزی
570,000
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن
سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر
265,000
گودبرداری و پایش در محیط های شهری ، خزائی ، د.رازی
جهانگیر خزائی؛ رسول عالی پور؛ احمدرضا مظاهری
180,000
هورامان ، همزه ای ، د.رازی
فریبرز همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟ امانی
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر،پاپ زن،افشارزاده،د.رازی
عبدالحمید پاپ زن؛ مرتضی بیگی؛ نشمیل افشارزاده
190,000
علم تمرین،ابومپا،تادیبی،د.رازی
تئودور ا بومپا؛ وحید تادیبی
330,000
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی،مک کی،روغنچی،د.رازی
متیو مک کی؛ محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ آویگیل لیوف؛ عذرا اعتمادی؛ میشل اسکین؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی؛ محسن حجت خواه
150,000
از زبان معماران،رستمی،دا.رازی
روث پلتسون؛ مجید رستمی؛ کریس اونگ یان؛ سیدسهیل طاهری
170,000
کرمانشاه شهری در ایران،کلارک،قلی پور،د.رازی
سیاوش قلی پور؛ جان.آی.کلارک ؛ برایان.دی.کلارک
210,000
رفتار شناسی و رفاه گاوها،فیلیپس،کفیل زاده،د.رازی
کلایو فیلیپس؛ فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه