ناشر: دانشگاه رازی ، کرمانشاه
تعداد عنوان ها: 228
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی ، آگهی ، د.رازی
حسین آگهی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مهنا شاهمرادی
620,000
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
صالح رحیمی؛ الی یو. کی .دی. سیلوا؛ وانس
300,000
مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی ،سبستا ، نوری ، د.رازی
فریبا نوری؛ رابرت سبستا؛ محمد کاظمی فرد؛ ایوب پرویزی
570,000
مدرسه توپ (بال شوله) ، ابراهیمی ، د.رازی
کروگر ؛ بهروز ابراهیمی؛ روت
596,000
اصول آبیاری عمومی،بافکار،د.رازی
علیجان بافکار؛ هوشنگ قمرنیا؛ عبدالله طاهری تیزرو
154,000
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟ امانی
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000
گودبرداری و پایش در محیط های شهری ، خزائی ، د.رازی
جهانگیر خزائی؛ رسول عالی پور؛ احمدرضا مظاهری
180,000
هورامان ، همزه ای ، د.رازی
فریبرز همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن
سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر
265,000
حفاظت آب و خاک ، بافکار،رازی کرمانشاه
علیجان بافکار؛ حمیدرضا مجردی
170,000
از زبان معماران،رستمی،دا.رازی
مجید رستمی؛ روث پلتسون؛ سیدسهیل طاهری؛ کریس اونگ یان
170,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر،پاپ زن،افشارزاده،د.رازی
عبدالحمید پاپ زن؛ مرتضی بیگی؛ نشمیل افشارزاده
190,000
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی،مک کی،روغنچی،د.رازی
متیو مک کی؛ محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ آویگیل لیوف؛ میشل اسکین؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی؛ محسن حجت خواه
150,000
علم تمرین،ابومپا،تادیبی،د.رازی
وحید تادیبی؛ تئودور ا بومپا
330,000
کرمانشاه شهری در ایران،کلارک،قلی پور،د.رازی
سیاوش قلی پور؛ جان.آی.کلارک ؛ برایان.دی.کلارک
210,000
برنامه ریزی ترویجی،میرک زاده،د.رازی
علی اصغر میرک زاده علی اسدی؛ مرتضی اکبری
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه