ناشر: دانشگاه رازی ، کرمانشاه
تعداد عنوان ها: 218
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
الی یو. کی .دی. سیلوا؛ صالح رحیمی؛ وانس
370,000
مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی ،سبستا ، نوری ، د.رازی
رابرت سبستا؛ فریبا نوری؛ محمد کاظمی فرد؛ ایوب پرویزی
570,000
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن
سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر
265,000
هورامان ، همزه ای ، د.رازی
فریبرز همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
گودبرداری و پایش در محیط های شهری ، خزائی ، د.رازی
جهانگیر خزائی؛ رسول عالی پور؛ احمدرضا مظاهری
180,000
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟ امانی
هوتن امانی؛ پل هاوارد فرامپتون
125,000
کرمانشاه شهری در ایران،کلارک،قلی پور،د.رازی
سیاوش قلی پور؛ جان.آی.کلارک ؛ برایان.دی.کلارک
210,000
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی،مک کی،روغنچی،د.رازی
متیو مک کی؛ محمود روغنچی؛ آویگیل لیوف؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ میشل اسکین؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی؛ محسن حجت خواه
150,000
علم تمرین،ابومپا،تادیبی،د.رازی
وحید تادیبی؛ تئودور ا بومپا
330,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر،پاپ زن،افشارزاده،د.رازی
عبدالحمید پاپ زن؛ مرتضی بیگی؛ نشمیل افشارزاده
190,000
از زبان معماران،رستمی،دا.رازی
مجید رستمی؛ روث پلتسون؛ کریس اونگ یان؛ سیدسهیل طاهری
170,000
برنامه ریزی ترویجی،میرک زاده،د.رازی
علی اصغر میرک زاده علی اسدی؛ مرتضی اکبری
180,000
بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت ج2،ژونگ،عبدی،د.رازی
حمدی عبدی؛ جی ژونگ ژو؛ تقی بارفروشیچ
330,000
مبانی علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،عباسی خزایی،د.رازی
ویلیام اسمیت؛ بیژن عباسی خزایی؛ جوادهاشمی ؛ ایوب تعاونی گیلان
180,000
رفتار شناسی و رفاه گاوها،فیلیپس،کفیل زاده،د.رازی
فرخ کفیل زاده؛ کلایو فیلیپس؛ فریبا فریور
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه