ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 62
معماری پرش کیهانی،قبادیان،د.تبریز
چارلز جنکز؛ وحید قبادیان؛ داریوش ستارزاده
200,000
آموزش نرم افزار پاور میل Power Mill 8 ،رسولی ، د.آ.تبریز
صادق رسولی؛ مهدی آقایی وفایی؛ حسن محمدزاده جمالیان
98,000
تک یاخته شناسی دامپزشکی،هاشم زاده فرهنگ،د.آ.تبریز
حسین هاشم زاده فرهنگ؛ فرهاد ناظری؛ بهزاد فریور؛ پریسا شهبازی
200,000
سونو شیمی ، میسون ، بهنژادی ، د.آ.تبریز
محمدعلی بهنژادی؛ تیموتی جی.میسون؛ بهروز وحید
75,000
سدسازی،زندی،د.آ.تبریز
یوسف زندی
200,000
فرآیندهای حیاتی گیاهان ، گالستون ، فرح وش، د.آ.تبریز
آرتور ویلیام گالسون؛ فرهاد فرح وش
90,000
بررسی سریع علائم و نشانه ها در پرستاری،عزیزی،د.آ.تبریز
سکینه عزیزی؛ وحیده سروشان؛ منصور اروانی
325,000
فیزیولوژی دامپزشکی،کانینگ،نصیرزاده،د. آزاد تبریز
کانینگ هام؛ محمدرضا نصیرزاده؛ کلین
86,000
گیاهان پست،کلگ،فرح دوش،د.آ.تبریز
فرهاد فرح وش؛ سی.جی.کلگ
110,000
راهنمای عملی بیوشیمی دامپزشکی ، تبریزی ، د.آ.تبریز
عمواوغلی تبریزی؛ علی خدادادی
60,000
انگل شناسی طیور ، قره داغی ، د.آ.تبریز
یعقوب قره داغی؛ محمدحسین حداد
93,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه