ناشر: دانشگاه تربیت معلم ، سبزوار
تعداد عنوان ها: 63
مقدمه ای بر توسعه روستایی ، خسروبیگی ، دا.سبزوار
رضا خسروبیگی بزچلویی؛ گری پائول گرین
220,000
مدل های کمی ارزیابی فرسایش آبی ، زنگنه اسدی
محمدعلی زنگنه اسدی؛ علی کریمی دوست
25,000
آنالیز حقیقی با مقدمه ای بر موجک ها و کاربردها آن،جانفدا،تربیت معلم سبزوار
د. هانگ؛ محمد جانفدا؛ علی اکبر عارفی جمال؛ جی. وانگ؛ آر. گاردنر
45,000
کاربرد کامپیوتر در فیزیک ، مولوی،د.تربیت معلم سبزوار
علی اصغر مولوی؛ کوروش جاویدان
45,000
مبانی ترمودینامیک مهندسی ج1،موران،خوشنویس،د.تربیت معلم سبزوار
مایکل. جی موران؛ محمود فرزانه گرد؛ امیربک خوشنویس؛ هاروارد. ن. شپیرو؛ حسام سروقدمقدم
125,000
TOPICS FOR PANEL DISCUSSIONS، کوثری
سعید کوثری
26,000
مبانی تکامل مولکولی،گراور،نورعینی،تربیت معلم سبزوار
دن گراور؛ سکینه کاظمی نورعینی؛ ون هسیونگ لی
100,000
مبانی آمار ، سلیمانی
علیرضا سلیمانی؛ د. ج. ریس
55,000
برنامه ریزی و کاربرد میکروکنترولرهای AVR ، حجازی
دانانجای گادره؛ ابراهیم حسینی؛ حفیظ حجازی
62,000
نگرشی بر شیمی آلی آزمایشگاهی ، قلی زاده
مصطفی قلی زاده؛ بهنام مهدوی
14,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه