ناشر: عبادی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 11
تشریح مسائل تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن،تامسون،خویی،و5،علمیران تبریز
ویلیام ت. تامسون؛ عطا الله چیت ساز خویی؛ مری دی. داهله؛ علیرضا علیزاده؛ وحید زارع
120,000
تکنولوژی تولید کپسول ، سیدخوئی
فریدرون پودزک؛ نازنین السادات سیدخوئی؛ برایان. ای. جونز
70,000
فیزیک دما و گرما ، درخشی
محمد حسین فیضی درخشی؛ حسین غفاری
19,000
فرستنده های FM ، مستوفی
امین الله مستوفی
24,000
تغذیه و رژیم غذایی در سگ ها ، داباس ، خاکی
پیس داباس؛ آرش خاکی؛ افشین زاهدی؛ بنفشه غلامحسینی
11,000