ناشر: فوژان ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
مدیریت استراتژیک ، راترمل ، نوروزی ، فوژان
فرانک تی راترمل؛ حسین نوروزی؛ داود نظری اردبیلی؛ فاطمه سبحانی فرد
480,000
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
سیاست و حکومت در افغانستان،محمودی،فوزان
مرتضی محمودی؛ جوره لطیف اف
220,000
مذاکرات بین الملل در چین و هند،کومار،نوروزی،فوژان
راجش کومار؛ حسین نوروزی؛ پگاه عسگرپور؛ ورنر ورم
120,000
جوهره بازاریابی،نیلزبیک هاف،نوروزی،فوژان
نیلز بیک هاف؛ حسنی نوروزی؛ اسوند هالنسون؛ نیما سلطانی نژاد؛ مارک اپرسنیک
120,000
برندسازی در بخش عمومی،پائول،نوروزی،فوژان
پائول تمپورال؛ حسنی نوروزی؛ فرشید خموئی
150,000
برنامه ریزی نیروی انسانی(در سازمانهای دولتی صنعتی بازرگانی)،آگاروالا،ابطحی،فوژان
آگاروالا ؛ حسین ابطحی؛ صادق فرامرزی؛ دی سنزو؛ رابینیز ؛ حشمت خلیفه سلطانی
190,000
برندسازی ملی،کیث دینی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ کیث دینی؛ محمدپوررضا ؛ حمید علیزاده؛ سبحان شریفی سیگارودی
175,000
شناخت شناسی سازمانی،سیرافی،نوروزی،فوژان
کسرا سیرافی؛ حسین نوروزی؛ فرشید خموئی؛ پریا غفوری
185,000
مدیریت بازاریابی نوین،لوئیس،نوروزی،فوژان
حسین نوروزی؛ لوئیس.ای.بور ؛ دیوید ال.کورتز؛ مهدی مهذبی
1,350,000
تجاری ساز دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها،قرایی آشتیانی،فوژان
محمدرضا قرایی آشتیانی؛ نبی اله دهقان؛ هادی زارع
190,000
بازطراحی بررسی اجتماعی،ریگین،میرزایی،فوژان
چارلز سی.ریگین؛ خلیل میرزایی؛ هادی برغمدی؛ فرید ناهید
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه