ناشر: تندر (ترمه،سینا) ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری ، بنی مهد ، ترمه
بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور
450,000
حسابداری صنعتی جلد1 ، عثمانی ، ترمه
محمد قسیم عثمانی؛ علی قاسم زاده
250,000
اصول حسابرسی (ج1) ، الیزیی
ابراهیم وحیدی الیزیی
44,000
حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی (ج2) ، هورن گرن ، پارسائیان
چارلز هورن گرن؛ علی پارسائیان؛ جورج فاستر؛ موسی بزرگ اصل
66,000
تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی،وینستون،فراهانی،ترمه
رضا زنجیرانی فراهانی؛ واین ال. وینستون؛ نسرین عسگری
70,000