ناشر: فکرنو (رز)،تهران
تعداد عنوان ها: 42
داستان پست مدرنیسم ، حنیف ، فکرنو
چارلز جنکز؛ احسان حنیف
450,000
فضای پوچ ، صادقی پور ، فکرنو
محیا صادقی؛ سروش محمدپور
250,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
600,000
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
فرد اسکات؛ علیرضا عینی فرد؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
فلسفه معماری ، فیشر ، محمدی ، فکرنو
ساول فیشر؛ مهدی محمدی؛ حسین رهنما
250,000
احساسی از تاریخ ، نیک فطرت ، فکرنو
پیتر زومتور؛ مرتضی نیک فطرت؛ نیما کیوانی؛ ماری لندینگ
180,000
گفتگو با میس وندر روهه،مویسس پونته،نیک فطرت،فکرنو
مرتضی نیک فطرت؛ مویسس پونته؛ فتانه اتباعی
150,000
مفاهیم پایه در طراحی مسکن،کربز،عزیزی،فکرنو
یان کربز؛ شادی عزیزی؛ صفورا اولنج
200,000
از آغاز تا آغاز چگونه معمار شویم؟،شریف،تنکارد،میرگذار،فکرنو
صدیقه میرگذار؛ یاسمین شریف؛ پریا پورمحمدی؛ جین تنکارد؛ زینب خزایی
250,000
فلسفه برای معماران ، حنیف ، فکرنو
برانکو میتروویچ؛ احسان حنیف
350,000
مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی ، برزگر ، فکرنو
سپیده برزگر؛ لیندا اشتگ؛ آناهیتا شهپری؛ اگنس ون دن برگ؛ جودی دگروت
400,000
مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری 1،بیلفلد،عزیزی،فکرنو
شادی عزیزی؛ برت بیلفلد؛ سباستین ال خولی؛ پریسا مقدم
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه