ناشر: فکرنو (رز)،تهران
تعداد عنوان ها: 42
فضای پوچ ، صادقی پور ، فکرنو
محیا صادقی؛ سروش محمدپور
250,000
فلسفه معماری ، فیشر ، محمدی ، فکرنو
ساول فیشر؛ مهدی محمدی؛ حسین رهنما
250,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
600,000
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
فرد اسکات؛ علیرضا عینی فرد؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
داستان پست مدرنیسم ، حنیف ، فکرنو
چارلز جنکز؛ احسان حنیف
450,000
نظریه ها و مانیفست های معماری معاصر حنیف فکر نو
احسان حنیف؛ چارلز جنکز؛ کارل کروپف
600,000
احساسی از تاریخ ، نیک فطرت ، فکرنو
مرتضی نیک فطرت؛ پیتر زومتور؛ ماری لندینگ؛ نیما کیوانی
180,000
گفتگو با میس وندر روهه،مویسس پونته،نیک فطرت،فکرنو
مویسس پونته؛ مرتضی نیک فطرت؛ فتانه اتباعی
150,000
مفاهیم پایه در طراحی مسکن،کربز،عزیزی،فکرنو
یان کربز؛ شادی عزیزی؛ صفورا اولنج
200,000
از آغاز تا آغاز چگونه معمار شویم؟،شریف،تنکارد،میرگذار،فکرنو
یاسمین شریف؛ صدیقه میرگذار؛ جین تنکارد؛ پریا پورمحمدی؛ زینب خزایی
250,000
فلسفه برای معماران ، حنیف ، فکرنو
برانکو میتروویچ؛ احسان حنیف
350,000
مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی ، برزگر ، فکرنو
سپیده برزگر؛ لیندا اشتگ؛ آناهیتا شهپری؛ اگنس ون دن برگ؛ جودی دگروت
400,000
مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری 1،بیلفلد،عزیزی،فکرنو
شادی عزیزی؛ برت بیلفلد؛ سباستین ال خولی؛ پریسا مقدم
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه