ناشر: دانشگاه مازندران ، بابلسر
تعداد عنوان ها: 131
مردم زمین ، صبری ، د.مازندران
برایان فاگان؛ حسین صبری؛ رحمت عباس
320,000
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین) ، حسینی ، د.مازندران
ابوالحسن حسینی؛ عباسعلی حاجی کریمی
400,000
روش تحقیق کیفی مدل تعاملی ، بزرگیان ، د.مازندران
حسین بزرگیان؛ جوزف مکسول؛ صدیقه فلاح پور
210,000
جامعه در پیش از تاریخ ، ساداتی ، د.مازندران
تیم مگری؛ سیدجواد حسین زاده ساداتی؛ رحمت عباس نژادسرستی
286,000
قواعد عمومی قراردادها ، اصغری ، د.مازندران
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی فلاح خاریکی
330,000
روش های تغییراتی در آنالیز غیرخطی، افروزی
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
110,000
روش های پیشرفته برای سنتز پلیمرها ، زارع ، د.مازندران
احسان نظرزاده زارع؛ مسلم منصورلکورج
160,000
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش ، سیفری ، د.مازندران
دانیل بویس؛ معصومه کلاته سیفری؛ مسعود فریدونی
200,000
سازه متحرک ، زارعی ، د.مازندران
امیر زارعی؛ ماریا کردجمشیدی
160,000
شیمی آلی پیشر مارچ ، اسمیت ، علی نژاد ، د.مازندران
مایکل اسمیت؛ حشمت اله علی نژاد؛ پروین حاجی عباس تبارامیری
250,000
الکتروشیمی در محلولهای نا آبی،آیزوتسو،رئوف،د.مازندران
کوسوکه آیزوتسو؛ جهانبخش رئوف؛ رضا اوجانی
240,000
ویژگی و خواص کاتالیزوری زئولیت،چستر،عزیزی،د.مازندران
آرتور دبلیو چستر؛ ناصر عزیزی؛ اریک جی.دروآن
300,000
اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR ، عزیزی ، د.مازندران
سیدناصر عزیزی؛ هرست فریبولین
340,000
اقتصاد ریاضی،صمیمی،د.مازندران
احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
230,000
مقدمه ای بر آنالیز غیرخطی ، افروزی ، د.مازندران
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
130,000
اساس بیومکانیک بدن انسان ، اسلامی ، د.مازندران
آمیکو آکانو؛ منصور اسلامی؛ لوسیانو فراتین؛ زهرا بصیری
110,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه