ناشر: دانشگاه مازندران ، بابلسر
تعداد عنوان ها: 111
روش های تغییراتی در آنالیز غیرخطی، افروزی
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
110,000
ویژگی و خواص کاتالیزوری زئولیت،چستر،عزیزی،د.مازندران
ناصر عزیزی؛ آرتور دبلیو چستر؛ اریک جی.دروآن
300,000
اقتصاد ریاضی،صمیمی،د.مازندران
احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
230,000
هیدرولوژی و مدل سازی کمی سیلاب شهری در محیط SWMM-GIS،سلیمانی،د.مازندران
کریم سلیمانی؛ مصطفی رشیدپور؛ ولی الله کریمی؛ خه بات خسروی
180,000
سیستم های دینامیکی،استرنبرگ،علیمحمدی،د.مازندران
محسن علیمحمدی؛ شلومو استرنبرگ؛ محمد حبیبی
85,000
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی،بابایی،د.مازندران
افشین بابائی؛ یو آنیس استاورولاکیس؛ محمد هوسمی؛ استپان ترسیان؛ میکائیل دربندی
230,000
نظریه نسبیت،نوذری،میرزائی،د.مازندران
کوروش نوذری؛ مهرنوش میرزائی
100,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
مدیریت استعداد در سازمان،حسینی،د.مازندران
ابوالحسن حسینی؛ عباسعلی حاجی کریمی
140,000
مباحثی در ابر فضاهای برداری،تقوی جلودار،د.مازندران
علی تقوی جلودار؛ روجا حسین زاده
50,000
اکولوژی مانداب ها،جلیلی،د.مازندران
عادل جلیلی؛ علیرضا نقی نژاد؛ اصغر کامرانی
220,000
مکانیک کوانتومی،پهلوانی،د.مازندران
محمدرضا پهلوانی؛ محسن خدادی
250,000
قارچ شناسی پایه،شکری،د.مازندران
حجت اله شکری؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده
170,000
واکنش های پری سیکلی،اصغری،د.مازندران
س.سانکارارامان ؛ سکینه اصغری؛ محمد غندالی؛ سمانه رمضانی
180,000
بیومکانیک کفش ورزشی،نیگ،اسلامی،د.مازندران
بنو ام.نیگ؛ منصور اسلامی؛ اسماعیل حسینی نژاد؛ مطهره حسینی نژاد
150,000
شیمی ابر مولکولی(مفاهیم و کاربردها) ، حسین زاده ، د.مازندران
کاتسوهیکو آریگا؛ رضا زاده مرد؛ رحمان حسین زاده؛ تویوکی کانی تک؛ ملیحه حاجی رمضانعلی؛ لیلا نخشب
125,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه