ناشر: دانشگاه مازندران ، بابلسر
تعداد عنوان ها: 103
روش های تغییراتی در آنالیز غیرخطی، افروزی
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
110,000
اقتصاد ریاضی،صمیمی،د.مازندران
احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
230,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
مدیریت استعداد در سازمان،حسینی،د.مازندران
ابوالحسن حسینی؛ عباسعلی حاجی کریمی
140,000
نظریه نسبیت،نوذری،میرزائی،د.مازندران
کوروش نوذری؛ مهرنوش میرزائی
100,000
هیدرولوژی و مدل سازی کمی سیلاب شهری در محیط SWMM-GIS،سلیمانی،د.مازندران
کریم سلیمانی؛ مصطفی رشیدپور؛ ولی الله کریمی؛ خه بات خسروی
180,000
سیستم های دینامیکی،استرنبرگ،علیمحمدی،د.مازندران
محسن علیمحمدی؛ شلومو استرنبرگ؛ محمد حبیبی
85,000
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی،بابایی،د.مازندران
یو آنیس استاورولاکیس؛ افشین بابائی؛ استپان ترسیان؛ محمد هوسمی؛ میکائیل دربندی
230,000
اکولوژی مانداب ها،جلیلی،د.مازندران
عادل جلیلی؛ علیرضا نقی نژاد؛ اصغر کامرانی
340,000
قارچ شناسی پایه،شکری،د.مازندران
حجت اله شکری؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده
170,000
واکنش های پری سیکلی،اصغری،د.مازندران
سکینه اصغری؛ س.سانکارارامان ؛ محمد غندالی؛ سمانه رمضانی
180,000
مکانیک کوانتومی،پهلوانی،د.مازندران
محمدرضا پهلوانی؛ محسن خدادی
250,000
مباحثی در ابر فضاهای برداری،تقوی جلودار،د.مازندران
علی تقوی جلودار؛ روجا حسین زاده
50,000
مفاهیم و کاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS)،جوکارسرهنگی ، د.مازندران
عیسی جوکار سرهنگی؛ وحید غلامی؛ عباس گلی جیرنده
100,000
مدیریت مالی ج1،احمدپور،د.مازندران
0 ؛ احمد احمدپور؛ محمود یحیی زاده فر
125,000
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری،قدمی،د.مازندران
مصطفی قدمی؛ محمدرضا کنعانی؛ مرتضی شعبانی
100,000
بیومکانیک کفش ورزشی،نیگ،اسلامی،د.مازندران
بنو ام.نیگ؛ منصور اسلامی؛ اسماعیل حسینی نژاد؛ مطهره حسینی نژاد
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه