ناشر: چهار باغ ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 36
موزه و موزه داری و موزه ها،ویرایش2،زاهدی،چهارباغ
محمد زاهدی؛ بهاره حاجیها؛ مریم خیام باشی
150,000
فن راهنمایی گشت،زاهدی،چهارباغ
محمد زاهدی؛ ارسلان بلالی
60,000
طب گیاهی،ورپشتی،معطر،چهارباغ
محمدحسین ورپشتی؛ تحت نظارت غلامرضا اصغری؛ با مقدمه فریبرز معطر
180,000
شناخت گردشگری،رنجبریان،و2،چهارباغ اصفهان
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
100,000
مدیریت غذا و نوشیدنی ها ، دیویس ، حاجی زرگرباشی،چهارباغ
برنارد دیویس؛ مرضیه حاجی زرگرباشی؛ اندرو لاک وود؛ یانیس پانته لیدیس؛ پیتر آلکات
220,000
برنامه ریزی و سرپرستی گشتها ، رنجبریان،چهارباغ
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
90,000
1500 سوال فیزیک پزشکی ، شانئی ، چهارباغ
احمد شانئی؛ محمدرضا سلامت؛ ایرج عابدی
120,000
بازاریابی گردشگری ، رنجبریان،زاهدی ، چهار باغ
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
120,000
بازاریابی ورزشی،رنجبریان،چهار باغ
بهرام رنجبریان؛ محمد غفاری
128,000
حسابداری مدیریت در گردشگری،عطاآبادی،چهارباغ
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ حمید میرمجربیان
95,000
شناخت گردشگری ، رنجبریان،چهار باغ اصفهان
بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی
40,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه،تحریریان،چهارباغ اصفهان
محمدحسن تحریریان؛ غلامرضا زارعی؛ هادی فرجامی
38,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه