ناشر: کتابخانه فرهنگ،تهران
تعداد عنوان ها: 127
کتاب جامع تافل لانگمن ، خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
980,000
مجموعه سوالات ارشد فیزیولوژی با پاسخ،قاسمی،کتابخانه فرهنگ
اصغر قاسمی؛ مسلم محمدی؛ محمد عبدالحسینی
1,100,000
مهارت های شنیداری تافل دکتری Listening Skills،خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
380,000
ترجمه کامل تافل کیت،خیرآبادی،کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی
400,000
25 اصل اساسی در مقاله نویسی(فنی-مهندسی و علوم پایه)،گرجی،کتابخانه فرهنگ
محسن گرجی؛ محمدحسین رضازاده مهرریزی؛ محمدوکیلی
150,000
مدیریت ریسک،محمدی،کتابخانه فرهنگ
مهدی محمدی؛ مهناز نوجوان کامه سفلی؛ کمال الدین سعادتی؛ ابوالفضل شیرخانی
150,000
مدیریت و کارآفرینی،علم الهدائی،کتابخانه فرهنگ
محمدعلی علم الهدائی؛ امیرمذعب
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه