ناشر: دانشجو ، همدان
تعداد عنوان ها: 76
تحلیل محتوا در علوم انسانی ، معروفی
یحیی معروفی؛ محمدرضا یوسف زاده
210,000
ارگونومی شغلی ، گلمحمدی ، دانشجوهمدان
رستم گلمحمدی؛ مجید معتمدزاده؛ ندا مهدوی
200,000
راهنمای انگلیسی عمومی،جامع علمی-کاربردی(1207)مقطع کاردانی،بهرامی شمس آبادی،دانشجوهمدان
بیتا بهرامی شمس آبادی؛ جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده اقدم؛ بهرامی
80,000
تخلخل در دایکست:بررسی و آنالیز،مونرو،کاغذچی،دانشجو همدان
وحید کاغذچی؛ الکس مونرو؛ حسن اکبری؛ مهسا میرزایی
120,000
حدود مجاز مواجهه شغلی،و4،دانشجو همدان
دانشگاه علوم پزشکی استان همدان
150,000
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری (رستگارپور)، جمشیدی، کرشمه همدان
بهبود جمشیدی؛ سید داریوش احمدی؛ علی غلامی مهرداد
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه