ناشر: کتابخانه رایانه ای ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
مجموعه سازی منابع الکترونیکی ، استوارت ، زره ساز ، چاپار
محمدزره ساز؛ استوارت د.لی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم
50,000
مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، رابین ، خادمیان
ریچارد ای . رابین؛ مهدی خادمیان
60,000