ناشر: کتابخانه رایانه ای ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
مجموعه سازی منابع الکترونیکی ، استوارت ، زره ساز ، چاپار
استوارت د.لی؛ محمدزره ساز؛ علیرضا اسفندیاری مقدم
50,000
مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، رابین ، خادمیان
مهدی خادمیان؛ ریچارد ای . رابین
60,000