ناشر: صانعی ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای ، وثوقی
ناصر وثوقی؛ هادی شهرابی نژاد؛ فرشته ساحلی
400,000
مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه،ولف،مرتضایی،صانعی
مرتضایی ؛ جان پی.ولف؛ شاهرخی فرد؛ پویا طاهری
125,000
انگلیسی برای دانشجویان فن آوری اطلاعات و ارتباطات،جلالی پور،صانعی
جمال الدین جلالی پور؛ رامین دهدشت حیدری
119,000
مباحث جاری در حسابرسی(حسابرسی پیشرفته)،محمدی،صانعی
جمال محمدی؛ علی بیات؛ کامران محمدی
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه