ناشر: کارنو ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
سیستم های کنترل خودرو ج1:موتور و سیستم های انتقال قدرت ، شامخی
یو کینگ؛ امیرحسین شامخی؛ لارس نیلسن
100,000