ناشر: کارنو ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
سیستم های کنترل خودرو ج1:موتور و سیستم های انتقال قدرت ، شامخی
امیرحسین شامخی؛ یو کینگ؛ لارس نیلسن
100,000