ناشر: تیهو ، مشهد
تعداد عنوان ها: 4
ترمودینامیک از دیدگاه مهندسی ، سنجل ،مه پیکر ، تیهو
یونس سنجل؛ محمدرضا مه پیکر؛ مایکل بولز
41,000
ابر رسانایی در آستانه یک فن آوری جدید ، مایو ، کمپانی
جاناتان ال؛ احمد کمپانی؛ مایو؛ الهه آژِیر
8,500