ناشر: تیسا ، تهران
تعداد عنوان ها: 53
قابلیت های کلیدی برای بهبود حکمرانی محلی ، نارآبادی،تیسا
طیبیه نادرآبادی؛ مرتضی قلیچ؛ محمدعلی رمضانی
200,000
فرهنگ و زندگی روزمره ،مرادی ، تیسا
علیرضا مرادی؛ دیوید انگلیس
69,000
ارتقای مدیریت دانش در سازمان ها ، ربیعی ، تیسا
علی ربیعی؛ محیا هوشیان ثابت لاهیجانی
140,000
مجموعه مدیریت شهری 3 جلدی ، کاظمیان ، تیسا
غلامرضا کاظمیان؛ اسماعیل صالحی؛ محمد هادی ایازی؛ علی نوذرپور؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ مجید عبدالهی
750,000
مدیریت ناحیه محور،یزدانی،تیسا
0 ؛ مجتبی یزدانی
35,000
اجتماع محلی و حکومت محلی ، مرادی ، تیسا
علیرضا مرادی؛ هاشم واعظی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه