ناشر: نقش مهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
تجزیه داده های ریز آرایه DNA ، نودسن ، نقوی
استین نودسن؛ محمدرضا نقوی؛ حسینعلی رامشینی
30,000
کاربرد ژنتیک جمعیت در شیلات (ج2) ، هالرمن ، سقرلو
اریک هالرمن؛ ایرج هاشم زاده سقرلو
20,000
فنون جمع آوری آمار و اطلاعات صید و صیادی ، تقوی مطلق
امین الله تقوی مطلق؛ رضا نوری دفرازی
25,000