ناشر: دانشگاه شهیدرجایی ، تهران
تعداد عنوان ها: 187
آرامش در خانه ایرانی ، طلوع دل ، د.رجایی
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات
300,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی ، میرزایی ، د.رجایی
رسول عبداله میرزائی؛ معصومه شاه محمدی؛ امراله کوهی فایق
180,000
مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد ، علیائی ، د.رجایی
سعید علیائی؛ الناز قهرمانی راد
300,000
مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی ، موسوی ، د.رجایی
سیدزین العابدین موسوی؛ خالد سعید؛ پرویز امیری؛ محمدصادق میرزاجانی دارستانی
300,000
اصول و کاربردهای فرامواد نوری ، صیفوری ، د.رجایی
محمود صیفوری؛ فاطمه مرادیانی
300,000
درآمدی بر طراحی مسکن سالم ، حسینی ، د.رجایی
باقر حسینی -ابراهیم ناصر حسینی -
250,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
وید گراهام؛ مسعود علیمردانی؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
مبانی روانشناسی محیطی ، حسینی ، د.رجایی
سیدباقر حسینی؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن پور؛ مریم حیدرزاده
300,000
متون انگلیسی پایه،جلالی پور،د.شهیدرجایی
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده؛ رضا نجاتی؛ علیرضا هنرور
200,000
بدن سازی تخصصی والیبال ، منظمی ، د.رجایی
امیرحسین منظمی؛ اس تی وی اولدن برگ؛ علی امامی؛ علی رشیدی غفاری
300,000
مفاهیم پایه در انرژِی و معماری،مهدوی نژاد،د.شهیدرجایی
محمدجواد مهدوی نژاد؛ آذین صانعی؛ نسیم اسلامی راد
500,000
مکانیک شکل دهی ورق های فلزی ، حسین پور ، د.رجایی
محمد حسین پور؛ افسون ملکیان
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه