ناشر: دانشگاه شهیدرجایی ، تهران
تعداد عنوان ها: 174
اصول و کاربردهای فرامواد نوری ، صیفوری ، د.رجایی
محمود صیفوری؛ فاطمه مرادیانی
300,000
مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد ، علیائی ، د.رجایی
سعید علیائی؛ الناز قهرمانی راد
300,000
آرامش در خانه ایرانی ، طلوع دل ، د.رجایی
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات
300,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی ، میرزایی ، د.رجایی
رسول عبداله میرزائی؛ معصومه شاه محمدی؛ امراله کوهی فایق
180,000
درآمدی بر طراحی مسکن سالم ، حسینی ، د.رجایی
باقر حسینی -ابراهیم ناصر حسینی -
250,000
مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی ، موسوی ، د.رجایی
سیدزین العابدین موسوی؛ خالد سعید؛ پرویز امیری؛ محمدصادق میرزاجانی دارستانی
300,000
تکنولوژی و معماری بومی ، ضرغامی ، د.رجایی
اسماعیل ضرغامی؛ سیده اشرف سادات
180,000
مبانی روانشناسی محیطی ، حسینی ، د.رجایی
سیدباقر حسینی؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن پور؛ مریم حیدرزاده
300,000
بدن سازی تخصصی والیبال ، منظمی ، د.رجایی
امیرحسین منظمی؛ اس تی وی اولدن برگ؛ علی امامی؛ علی رشیدی غفاری
300,000
مفاهیم پایه در انرژِی و معماری،مهدوی نژاد،د.شهیدرجایی
محمدجواد مهدوی نژاد؛ آذین صانعی؛ نسیم اسلامی راد
500,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
وید گراهام؛ مسعود علیمردانی؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
متون انگلیسی پایه،جلالی پور،د.شهیدرجایی
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده؛ رضا نجاتی؛ علیرضا هنرور
200,000
زبان فضا و فرم:واژگان کاربردی در معماری،جیمز،شرقی،د.رجایی
علی شرقی؛ جیمز اکلر؛ علی یاسر جعفری
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه