ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 131
تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه ، قربانی ف د.شاهرود
علی اکبر قربانی؛ وی لو؛ مهبد تولایی
450,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
چاندراسکان ؛ حسین نصراصفهانی
600,000
راهنمای عیوب ریختگی ، بزرگ ، د.شاهرود
یورگ بایر؛ منصور بزرگ؛ پیمان عمرانیان محمدی
400,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
سیدضیاءالدین شفائی؛ فتحی حبشی؛ محمود عبداللهی
330,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
علی عباس پور؛ آلینا کاباتا؛ پندیاس ؛ علی اصغر نادری؛ آرون.ب.موخرجی
350,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ گراهام ؛ محمدحسین عامریون
300,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
احمد احمدی؛ وایلی-استریتر ؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه