ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 130
تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه ، قربانی ف د.شاهرود
علی اکبر قربانی؛ وی لو؛ مهبد تولایی
450,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
حسین نصراصفهانی؛ چاندراسکان
600,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
راهنمای عیوب ریختگی ، بزرگ ، د.شاهرود
منصور بزرگ؛ یورگ بایر؛ پیمان عمرانیان محمدی
400,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
فتحی حبشی؛ سیدضیاءالدین شفائی؛ محمود عبداللهی
330,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ احمدعلی آصفی؛ کریگ اشریک
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
وایلی-استریتر ؛ احمد احمدی؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه