ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 130
تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه ، قربانی ف د.شاهرود
علی اکبر قربانی؛ وی لو؛ مهبد تولایی
450,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
چاندراسکان ؛ حسین نصراصفهانی
600,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
راهنمای عیوب ریختگی ، بزرگ ، د.شاهرود
یورگ بایر؛ منصور بزرگ؛ پیمان عمرانیان محمدی
400,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
فتحی حبشی؛ سیدضیاءالدین شفائی؛ محمود عبداللهی
330,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رضا حسینی نیا؛ رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
مجتبی قطعی؛ میشل بارسوم
400,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
احمد احمدی؛ وایلی-استریتر ؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه