ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 130
تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه ، قربانی ف د.شاهرود
علی اکبر قربانی؛ وی لو؛ مهبد تولایی
450,000
واکنش کلیک در سنتز آلی ، نصراصفهانی ، د.شاهرود
چاندراسکان ؛ حسین نصراصفهانی
600,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
راهنمای عیوب ریختگی ، بزرگ ، د.شاهرود
منصور بزرگ؛ یورگ بایر؛ پیمان عمرانیان محمدی
400,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
سیدضیاءالدین شفائی؛ فتحی حبشی؛ محمود عبداللهی
330,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رضا حسینی نیا؛ رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
میشل بارسوم؛ مجتبی قطعی
400,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
وایلی-استریتر ؛ احمد احمدی؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
آلینا کاباتا؛ علی عباس پور؛ علی اصغر نادری؛ پندیاس ؛ آرون.ب.موخرجی
350,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه