ناشر: دانشگاه صنعتی ، شاهرود
تعداد عنوان ها: 127
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
میشل بارسوم؛ مجتبی قطعی
400,000
هیدرومتالورژِی ج1:کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف،حبشی،د.شاهرود
فتحی حبشی؛ سیدضیاءالدین شفائی؛ محمود عبداللهی
250,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ج2،گراهام،قاضی،و2،د.شاهرود
کالیتی ؛ محمدابراهیم قاضی؛ محمدحسین عامریون؛ گراهام
300,000
غیرمانگاری سیال در سیستم ها 2جلدی،وایلی،استریتر،احمدی،د.شاهرود
وایلی-استریتر ؛ احمد احمدی؛ مجتبی عامری؛ زهرا اشکو
360,000
مقاومت مصالح ج1،هیبلر،شریعتی،و8،د.شاهرود
آر.سی.هیبلر ؛ محمود شریعتی؛ محمدجواد مغربی؛ مسعود مهدی زاده رخی
300,000
عناصر کمیاب از خاک به انسان،آلینا،عباس پور،د.شاهرود
آلینا کاباتا؛ علی عباس پور؛ پندیاس ؛ علی اصغر نادری؛ آرون.ب.موخرجی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه