ناشر: ستاره ، تبریز
تعداد عنوان ها: 5
پنج تکنیک کاربردی در آزمون های غیر مخرب، رادمهر
احمد رادمهر؛ هادی استاد آقایی
40,000
شیمی نانومواد ج1:پیشرفتهای اخیر و مواضع جدید،رائو،لسانی،آشینا تبریز
اصغر لسانی؛ سی. ان. آر. رائو؛ اعظم سیفی؛ آ. مولر؛ آ. ک. چسام
320,000
پیرامون ماشین های افزار ج 1، والگر ، تراشکاری
جان والگر؛ هدایت موتابی
200,000