ناشر: ستاره ، تبریز
تعداد عنوان ها: 5
شیمی نانومواد ج1:پیشرفتهای اخیر و مواضع جدید،رائو،لسانی،آشینا تبریز
اصغر لسانی؛ سی. ان. آر. رائو؛ اعظم سیفی؛ آ. مولر؛ آ. ک. چسام
320,000
پنج تکنیک کاربردی در آزمون های غیر مخرب، رادمهر
احمد رادمهر؛ هادی استاد آقایی
40,000
پیرامون ماشین های افزار ج 1، والگر ، تراشکاری
جان والگر؛ هدایت موتابی
200,000