ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تعداد عنوان ها: 7
پنج گام برنامه ریزی و ارزشیابی برآمد محور کتابخانه های عمومی،نهاد کتابخانه ها
نسیم قیاسی؛ ملیسا گراس؛ سیندی مدیاویلا؛ ویرجینیا ای.والتر
85,000
کتابخانه های عمومی مدارس، نیکنام
مهرداد نیکنام؛ ناتالی ریف زیارنیک
110,000