ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تعداد عنوان ها: 6
پنج گام برنامه ریزی و ارزشیابی برآمد محور کتابخانه های عمومی،نهاد کتابخانه ها
ملیسا گراس؛ نسیم قیاسی؛ سیندی مدیاویلا؛ ویرجینیا ای.والتر
85,000
کتابخانه های عمومی مدارس، نیکنام
مهرداد نیکنام؛ ناتالی ریف زیارنیک
150,000