ناشر: پاریاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
ریاضیات عمومی ج1،مارون،پاریاب
ایساک مارون؛ خلیل پاریاب
53,000
ریاضیات عمومی ج2،مارون،پاریاب
ریموند پی. نوو؛ علی جهانخانی؛ علی پارسائیان
185,000
انگلیسی عمومی ، جلیلی فر ،پاریاب
علیرضا جلیلی فر؛ اسماعیل عبدالله زاده؛ فیروز محمدی
65,000
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه) ، جذبی
بتول جذبی؛ احسان سیدین؛ احمد ابراهیمی
32,000
بررسی سیستم های قدرت ، کناری
مقداد تورانداز کناری؛ سبحان محمدیان
60,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد2 ، اشپیگل ، پاریاب
مورای اشپیگل؛ خلیل پاریاب؛ حمید تولایی؛ بیژن شمس
65,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته جلد1 ، اشپیگل ، پاریاب
مورای اشپیگل؛ خلیل پاریاب؛ حمید تولایی؛ بیژن شمس
65,000