ناشر: عبدی ، رشت
تعداد عنوان ها: 5
انتقال ژن و همسانه سازی در حیوانات ، اکبری،عبدی رشت
لوئیس ماری هودبین؛ سوده اکبری؛ فروزنده محجوبی؛ بهروز شمسی؛ ایثار طولگیلانی
50,000
تکنیک های کاربردی در زیست شناسی مولکولی ، عزیززاده،عبدی رشت
دی. تاگو؛ لیلا عزیززاده؛ سی. موساد؛ منصوره نظری؛ حسن عبدی
50,000
سبزیکاری با کمپوست ، پیوست،عبدی رشت
غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی چیرانی
34,000