ناشر: عبدی ، رشت
تعداد عنوان ها: 5
تکنیک های کاربردی در زیست شناسی مولکولی ، عزیززاده،عبدی رشت
دی. تاگو؛ لیلا عزیززاده؛ منصوره نظری؛ سی. موساد؛ حسن عبدی
50,000
انتقال ژن و همسانه سازی در حیوانات ، اکبری،عبدی رشت
سوده اکبری؛ لوئیس ماری هودبین؛ فروزنده محجوبی؛ بهروز شمسی؛ ایثار طولگیلانی
50,000
سبزیکاری با کمپوست ، پیوست،عبدی رشت
غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی چیرانی
34,000