ناشر: فن آذر ، تبریز
تعداد عنوان ها: 36
حل طراحی اجزای ماشین ج1،اسپاتز،مجذوبی،و8،فن آذرتبریز
غلامحسین مجذوبی؛ وحید نوروزی فر
115,000
تشریح مسایل مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،مهاجری،و5،آشیناتبریز
عطاالله مهاجری؛ استفن ج.چاپمن؛ حسن میراب
85,000
طراحی مبادله کن های گرما،رنجبر،فن آذر تبریز
فرامرز رنجبر؛ امین شمس خرمی
150,000
تشریح مسائل استاتیک،مریام،بهقدم،ویراست6،فن آذرتبریز
جی ال مریام؛ مهدی امی بهقدم؛ ال جی کرایگ؛ میلاد تیموری
55,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج2،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
نیلوفر سرابچی؛ شیگلی ؛ هادی فلاح اردشیر؛ بودیناس؛ محمد وجدی
95,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج1،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
شیگلی ؛ نیلوفر سرابچی؛ بودیناس؛ هادی فلاح ادرشیر؛ محمد وجدی
265,000
تشریح مسایل سیستم های مخابراتی ج1،کارلسون،مهاجری،و5،فن آذرتبریز
عطا الله مهاجری؛ بروس کارلسون؛ پل کریلی؛ امیر ریخته گر غیاثی
98,000
تشریح کامل مسائل استاتیک ، جانستون ، و 8 ، شاه ابراهیمی،فن آذر تبریز
سیدپدرام شاه ابراهیمی؛ فریناند پی. بی یر؛ ای. راسل جانستون
230,000
حل طراحی اجزای ماشین ج2،اسپاتز،ترقی اسکویی،و8،آشینا تبریز
امین ترقی اسکوئی؛ ام.اف.اسپاتز ؛ تی.ای.شاپ ؛ ال.ای.هورن برگر
135,000
تشریح کامل مسایل دینامیک،و6،مریام،وجدی،فن آذر تبریز
محمد وجدی؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیر سرورالدین
185,000
کارشناسی ارشد دینامیک ، چیت سازخوئی
عطا چیت سازخوئی؛ علی صابری مهر
105,000
تشریح مسائل مقاومت مصالح (1)،جانستون،بهقدم،و5،فن آذر تبریز
ایرج امیری بهقدم؛ فردیناند بی یر؛ پوریا صاقینی؛ ای.راسل.جانستون ؛ جان.تی.دولف ؛ دیوید اف.مازورک
205,000
تشریح مسایل سینماتیک و دینامیک ماشین ها ، مارتین ، سرورالدین
امیر سرورالدین؛ هادی فلاح اردشیر؛ محمد وجدی
65,000
تشریح کامل مهندسی کنترل اوگاتا ، شاهنده
رضا کرمی شاهنده؛ کاتسوهیکو اوگاتا
50,000
تشریح مسائل مهندسی کنترل ویراست 4، اوگاتا، شاهنده
رضا کرمی شاهنده؛ کاتسو هیکو اوگاتا؛ حسن میراب
50,000
مدلسازی و کنترل ربات،حسن زاده،فن آذر تبریز
ایرج حسن زاده؛ مارک دبلیو . اسپانگ؛ ست هاچینسون؛ ام . ویدیاساگار
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه