ناشر: فن آذر ، تبریز
تعداد عنوان ها: 37
حل طراحی اجزای ماشین ج1،اسپاتز،مجذوبی،و8،فن آذرتبریز
غلامحسین مجذوبی؛ وحید نوروزی فر
115,000
تشریح مسائل استاتیک،مریام،بهقدم،ویراست6،فن آذرتبریز
جی ال مریام؛ مهدی امی بهقدم؛ ال جی کرایگ؛ میلاد تیموری
195,000
طراحی مبادله کن های گرما،رنجبر،فن آذر تبریز
فرامرز رنجبر؛ امین شمس خرمی
150,000
تشریح مسایل مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،مهاجری،و5،آشیناتبریز
استفن ج.چاپمن؛ عطاالله مهاجری؛ حسن میراب
85,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج1،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
شیگلی ؛ نیلوفر سرابچی؛ بودیناس؛ هادی فلاح ادرشیر؛ محمد وجدی
265,000
تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ج2،شیگلی،سرابچی،و9،فن آذر تبریز
شیگلی ؛ نیلوفر سرابچی؛ هادی فلاح اردشیر؛ بودیناس؛ محمد وجدی
95,000
حل طراحی اجزای ماشین ج2،اسپاتز،ترقی اسکویی،و8،آشینا تبریز
ام.اف.اسپاتز ؛ امین ترقی اسکوئی؛ تی.ای.شاپ ؛ ال.ای.هورن برگر
135,000
تشریح مسایل سیستم های مخابراتی ج1،کارلسون،مهاجری،و5،فن آذرتبریز
بروس کارلسون؛ عطا الله مهاجری؛ امیر ریخته گر غیاثی؛ پل کریلی
98,000
تشریح کامل مسائل استاتیک ، جانستون ، و 8 ، شاه ابراهیمی،فن آذر تبریز
فریناند پی. بی یر؛ سیدپدرام شاه ابراهیمی؛ ای. راسل جانستون
230,000
تشریح کامل مسایل دینامیک،و6،مریام،وجدی،فن آذر تبریز
محمد وجدی؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیر سرورالدین
185,000
کارشناسی ارشد دینامیک ، چیت سازخوئی
عطا چیت سازخوئی؛ علی صابری مهر
105,000
تشریح مسائل مهندسی کنترل ویراست 4، اوگاتا، شاهنده
کاتسو هیکو اوگاتا؛ رضا کرمی شاهنده؛ حسن میراب
50,000
تشریح مسائل مقاومت مصالح (1)،جانستون،بهقدم،و5،فن آذر تبریز
ایرج امیری بهقدم؛ فردیناند بی یر؛ پوریا صاقینی؛ ای.راسل.جانستون ؛ جان.تی.دولف ؛ دیوید اف.مازورک
205,000
تشریح مسایل سینماتیک و دینامیک ماشین ها ، مارتین ، سرورالدین
امیر سرورالدین؛ هادی فلاح اردشیر؛ محمد وجدی
65,000
تشریح کامل مهندسی کنترل اوگاتا ، شاهنده
کاتسوهیکو اوگاتا؛ رضا کرمی شاهنده
50,000
مدلسازی و کنترل ربات،حسن زاده،فن آذر تبریز
مارک دبلیو . اسپانگ؛ ایرج حسن زاده؛ ست هاچینسون؛ ام . ویدیاساگار
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه