ناشر: ساوالان ، تهران
تعداد عنوان ها: 71
روان شناسی رشد (1و2) ، زندن، گنجی، ساوالان
حمزه گنجی؛ جیمز وندر زندن
640,000
روان شناسی اجتماعی گنجی،ساوالان
کوک بدار؛ حمزه گنجی؛ ژوزه دزیل و لوک لامارش
260,000
اصول و مبانی مشاوره،گلادینگ،گنجی،و7،ساوالان
مهدی گنجی؛ ساموئل تی گلادینگ
480,000
زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد ج1-DSM5،نولن،گنجی،ساوالان
سوزان نولن هوکسما؛ مهدی گنجی؛ باربارا ال فردریکسون؛ جف لافتس؛ ویلم وگنار
600,000
روان شناسی صنعتی-سازمانی(کار در قرن21)،بابازاده،ساوالان
فرانک لندی؛ مسعود بابازاده؛ جفری کنت
300,000
روان شناسی مرضی کودک و نوجوان،ویس،گنجی،بابازاده،ساوالان
روبرت ویس؛ مسعود بابازاده؛ مهدی گنجی؛ مهدی محی الدین بناب؛ حسین ابراهیمی مقدم
50,000
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (2)،و11-2015،گنجی،ساوالان
بنجامین سادوک؛ مهدی گنجی؛ ویرجینیا سادوک؛ پدرو روئیز
560,000
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (1)،و11-2015،گنجی،ساوالان
مهدی گنجی؛ بنجامین سادوک؛ ویرجینیا سادوک؛ پدرو روئیز
560,000
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (4):داروهای روانپزشکی،و11-2015،گنجی،ساوالان
مهدی گنجی؛ بنجامین سادوک؛ ویرجینیا سادوک؛ پدرو روئیز
500,000
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (3)،و11-2015،گنجی،ساوالان
بنجامین سادوک؛ مهدی گنجی؛ ویرجینیا سادوک؛ پدرو روئیز
760,000
هوش کاربردی،استرنبرگ،بابازاده،ساوالان
مسعود بابازاده؛ رابرت استرنبرگ؛ جیمز کافمن؛ والنا گریگورنکو
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه