ناشر: نشر علوم کشاورزی ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
پروتئین سویا ، میرزائی
حبیب الله میرزایی
15,000
خشک کردن دانه ها (اصول نظری و عملی) ، پاپیس ، زمردیان
اس. پاپیس؛ علی زمردیان؛ جالیس؛ سنکوکسی
30,000
مبانی زیست شناسی ماهی ، بیسواس ، عادلی
اس. پی. بیسواس؛ افشین عادلی
12,000
علفهای هرز آبزی ، روز مهر
اف . زد . مجید؛ فلورا روز مهر؛ آرمان محمودی
8,000
مقدمه ای بر ژنتیک بیومتریک،جینکز،طالعی،علوم کشاورزی تهران
ک . مدر؛ علیرضا طالعی؛ ج . ال . جینکز
25,000