ناشر: نشر علوم کشاورزی ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
پروتئین سویا ، میرزائی
حبیب الله میرزایی
15,000
خشک کردن دانه ها (اصول نظری و عملی) ، پاپیس ، زمردیان
علی زمردیان؛ اس. پاپیس؛ جالیس؛ سنکوکسی
30,000
مبانی زیست شناسی ماهی ، بیسواس ، عادلی
افشین عادلی؛ اس. پی. بیسواس
12,000
علفهای هرز آبزی ، روز مهر
فلورا روز مهر؛ اف . زد . مجید؛ آرمان محمودی
8,000
مقدمه ای بر ژنتیک بیومتریک،جینکز،طالعی،علوم کشاورزی تهران
علیرضا طالعی؛ ک . مدر؛ ج . ال . جینکز
25,000