ناشر: سازمان پارکها و فضای سبز
تعداد عنوان ها: 19
چگونه پرندگان را به باغچه ها جذب نماییم،پارکها وفضای سبز
استیون ماس و دیوید کاتریج؛ سازمان پارکها و فضای سبز؛ اسماعیل کهرم
160,000
گیاهان آپارتمانی ، نیسن ، روحانی ، سازمان پارک و فضای سبز
دورت نیسن؛ سازمان پارکها و فضا سبز شهر تهران؛ غزاله روحانی
200,000
طراحی منظر با گیاهان 2جلدی،کلاستن،پارکها و فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ برایان کلاستن
80,000
هرس و آرایش گیاهان ، جویس،شهرداری
دیوید جویس؛ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
100,000
درخت،جویس،دیوید بورنی،پارکها و فضای سبز
دیوید بورنی؛ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
32,000
اصول چمن کاری،سازمان پارکها و فضای سبز تهران
سازمان پارکها و فضاهای سبز شهر تهران
35,000
مجموعه مقالات علمی و تخصصی فضای سبز ج 5
سازمان پارکها و فضای سبز
22,000
تکثیر عملی گیاهان خشبی در خزانه 2 جلدی ، مک دونالد،فضای سبز
بروس مک دونالد؛ سازمان پارکها و فضای سبز
60,000
درختکاری:مدیریت تلفیقی درختان 2جلدی،هریس،فضای سبز
ریچارد ویلسن هریس؛ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
39,000
فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط 2جلدی،هال،کوچکی،فضای سبز
د . ا . هال؛ حمید رحیمیان؛ جی . ام . اسکورلاک؛ علیرضا کوچکی؛ اچ . آر . بولهر؛ اسکندر زند؛ نرودن کمپ؛ آر . سی . لیگود
26,000
اختلالات عناصر غذائی در گیاهان زینتی و غیر مثمر ، برگمان
ورنر برگمان؛ عبدالرضا باقری؛ احمد نظامی
13,500
ماشین آلات باغبانی 2 جلدی ، بل،پارکها فضای سبز
بریان بل؛ آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ استوارت کازنیز
15,000
معرفی برخی از گیاهان علفی دیر گل دهنده ، فیلیپس ، عبایی
راجر فیلیپس؛ معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ مارتین ریکس؛ منصور عبایی
16,500
ریشه درختان و ساختمانها،کاتلر،رضوانیان،سازمان پارک و فضای سبز
دی.اف.کاتلر ؛ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ آی.بی.کی.ریچاردسون
18,000