ناشر: آگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
جامعه شناسی هنر ، هینیک ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ناتالی هینیک
220,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
سمک عیار 6جلدی ، آگاه
پرویز ناتل خانلری
3,200,000
تکامل چیست ؟ مایر ، رنجبر ، آگاه
ارنست مایر؛ سلامت رنجبر
40,000
زبان تفکر ، باطنی ، آگاه
محمدرضا باطنی
150,000
موسیقی شعر ، کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
500,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمد،آگاه
زهره سرمد؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی
450,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید ، اجلالی،آگاه
پرویز اجلالی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی عسگری
520,000
مدیریت مالی ج1،وستون،تبریزی،آگه
حسین عبده تبریزی؛ فرد وستون؛ یوجین بریگام؛ پرویز مشیرزاده مویدی
550,000
مطالعات توسعه،جفری هینز،شیرزادی،آگاه
رضا شیرزادی؛ جفری هینز؛ جواد قبادی
200,000
صور خیال درشعر فارسی،کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
940,000
حقوق طبیعی و تاریخی ، پرهام ، آگاه
لئو اشتراوس؛ باقر پرهام
250,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
جامعه شناسی شهر ، فیالکوف ، نیک گهر، آگاه
یانکل فیالکوف؛ عبدالحسین نیک گهر
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه