ناشر: کانون پژوهش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 13
هیدرولیک صنعتی ج1،مدینه،کانون پژوهش اصفهان
احمدرضا مدینه؛ حسین دلایلی
650,000
هیدرولیک صنعتی ج1،مدینه،کانون پژوهش اصفهان
حسین دلایلی؛ احمدرضا مدینه
230,000
هیدرولیک صنعتی ج2،مدینه،کانون پژوهش اصفهان
احمدرضا مدینه؛ حسین دلایلی
600,000
راهنمای نسخه نویسی صحیح ، دی وریز ، نارنج کار
تی. پی. جی. ام. دی وریز؛ جمشید نارنج کار؛ تاجماه ممبینی
30,000
اجزاء ماشین ج 1 شناسایی - انتخاب - طراحی ، مدینه
اصغر شیروانی؛ احمدرضا مدینه
37,000