ناشر: دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
تعداد عنوان ها: 358
آزمون های رشد حرکتی انسان ، فارسی ، د.بهشتی
علیرضا فارسی؛ زهرا انتظاری خراسانی
250,000
انرژی خورشیدی ، فیزیک و مهندسی فوتوولتائیک فناوری ها و سامانه ها ، قناعت شعار ، د.بهشتی
مجید فناعت شعار؛ آرنو اسمتس؛ کلاوس یگر؛ سیدمرتضی احمدی ملاسرایی؛ مسعود ابراری
400,000
امنیت آب ، تغییر اقلیم و توسعه پایدار ، آقامیر ، د.بهشتی
سیده فاطمه آقامیر؛ بیسواس ؛ تورتاخادا؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی
200,000
توسعه منطقه ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی ، شریف زادگان ، د.بهشتی
محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ لیلا اینانلو؛ فرناز جمالی؛ برهان امجدی نیا؛ آسیه نیک بین؛ توحید علیزاده
370,000
مکانیک خاک غیراشباع ، زمانیان ، د.بهشتی
مصطفی زمانیان؛ نینگ لو؛ لیکوس
600,000
تحول اخلاقی نظریه و کاربردها ، پاکدامن ،د.بهشتی
شهلا پاکدامن؛ الیزابتسی وزلا؛ زهرارویایی
300,000
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 2جلدی ، سمبر ، توحیدی ، د.بهشتی
هرمان سمبر؛ ساناز حریری تبریزی؛ توماس جانسون؛ لیلا یاوری
650,000
انرژی خورشیدی انرژی پاک آینده ، زندی ، د.بهشتی
مجید زندی؛ مریم امیرحسینی
350,000
هدایت نوین موشک ، طلوعی ، د.بهشتی
علیرضا طلوعی؛ رافائل یانوشفسکی؛ احمد سلیمانی
400,000
به سوی دانشگاه با فضیلت ، ورکی ، د.بهشتی
بختیار شعبانی ورکی؛ جان نیکسون
200,000
درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی ، زرگر ، د.بهشتی
ابراهیم زرگر؛ احسان میر هاشمی روته
600,000
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
علی بهادری؛ مارگارت کول روت
500,000
نوآوری باز ، پژوهش ، مدیریت و عمل ، جوتید ، یزدی ، د.بهشتی
جوتید ؛ محمد صادق خیاطیان؛ غلامرضا توکلی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مرتضی احمدی؛ اسماعیل قادری
450,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
مرجان السادات نعمتی مهر؛ آوی فریدمن؛ امیر یداله پور
170,000
تحقیق در عملیات پیشرفته ، زندیه ، د.بهشتی
مصطفی زندیه؛ وحید کیوانفر
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه