ناشر: جهان فردا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 17
مباحثی در ارتباط سازمانی ، گریس ، دعائی
غلامرضا ملک زاده؛ حبیب الله دعائی؛ مرتضی غیور
100,000
راهنمای مدیریت منابع انسانی،مولر،واثقی شجاع،جهان مشهد
عاطفه واثقی شجاع؛ مکس مولر؛ اعظم شجاع صفت
55,000
مدیریت خرید ، مهربان
رضا مهربان
25,000
تشریح مسائل استاتیک با Maple ، مریام ، رحمانیان
جی. ال. مریام؛ بهنام رحمانیان؛ ال. جی. کریگ؛ ابوالفضل آذرگون؛ بی. دی. هارپر
30,000
تولید ناب ، مهربان
رضا مهربان
18,000
اصول و مبانی HACCP ، مورتیمر ، ملک زاده
سارا مورتیمر؛ غلامرضا ملک زاده؛ کارول والس؛ مرضیه حسینی نژاد
18,000
تکنولوژی موتورهای مغناطیس دائم ، انصاری
کوروش انصاری؛ احمد شیخ نظامی
12,000