ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 487
کاربرد آنزیم ها در تغذیه دام و طیور ، ولی زاده ، د.فردوسی
رضا ولی زاده؛ مایکل آر.بدفورد؛ گری جی.پارتریج؛ علیزضا ایوبی؛ طاهره عقیلی
500,000
انگل های تیره گل جالیز ، ایزدی دربندی ، د.فردوسی
ابراهیم ایزدی دربندی؛ دنیل ام. جوئل؛ جاناتان گرسل؛ اکبر علی وردی؛ لایتون جی.مسلمان؛ مریم شوریابی؛ نیرالسادات حسینی فرادنبه
800,000
راز جهان کوانتومی ، فتحی ، د.فردوسی
یوئن اسکوایرز؛ سیدمجید صابری فتحی
300,000
برهم کنش های مولکولی گیاهان و میکروارگانیسم ها ، ممرآبادی ، دفردوسی
مجتبی ممرآبادی؛ کمال بوعرب؛ نورمند برایسون؛ فواد دایف
640,000
علم تمرین در دوران رشد ، قهرمانی مقدم ، د.فردوسی
مهدی قهرمانی مقدم؛ بهمن میرزایی
230,000
نقش آهن در بیمارگرهای گیاهی ، طریقی ، د.فردوسی
سعید طریقی؛ عباداله عبادی؛ مجتبی دهقان نیری
300,000
رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان ، پیش قدم ، د.فردوسی
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ مریم سادات طباطبائیان
300,000
دینامیک گاز ، گل خطمی ، د.فردوسی
احسان روحی گل خطمی
550,000
خلق نظریه در مطالعات کیفی : رویکردی کاربردی به نظریه زمینه ای ، بهمنی ، د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ فردین محمدی؛ مهدی کرمانی
300,000
ترجمه دیداری شنیداری ، مفاهیم و اصطلاحات ، خوش سلیقه ، د.فردوسی
مسعود خوش سلیقه؛ سعید عامری؛ عبداله نوروزی
250,000
تعیین حجم نمونه با نرم افزار PASS ، نوقابی ، د.فردوسی
هادی جباری نوقابی؛ مهدیه عرفانیان
300,000
بیوشیمی عمومی ، دربندی ، د.فردوسی
علی ایزدی دربندی؛ ابراهیم ایزدی دربندی
650,000
مباحث ضروری تولیدمثل ، جانسون ، محمدپور ، د.فردوسی
احمدعلی محمدپور؛ مارتین جانسون؛ علی محمدعینی
900,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه