ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 449
ترجمه دیداری شنیداری ، مفاهیم و اصطلاحات ، خوش سلیقه ، د.فردوسی
مسعود خوش سلیقه؛ سعید عامری؛ عبداله نوروزی
250,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
توکسوکارا انگل ناشناخته ، برجی ، د.فردوسی
حسن برجی؛ سلیا هولند؛ هو اسمیت؛ افسانه دولتخواه
330,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
امیر فتوت؛ برایان آلووی
550,000
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
مهدی کلاهی؛ اندرو فورد
430,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
سیدحسین سیدی؛ محمدعلی الحسینی
15,000
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
جبر خطی عددی و کاربردها ج1،داتا، توتونیان،د.فردوسی
قائزه توتونیان؛ بیسوا نات داتا
300,000
بلورشناسی مواد،کیانی رشید،د.فردوسی
علیرضا کیانی رشید؛ حمید سازگاران
120,000
ریز جلبک های تراریخته د. فردوسی
حسن مرعشی مازیار حبیبی پیرکوهی؛ روزا لئون . آورا گالوان .
120,000
اکولوژی میکروبی،بارتون،شهنواز،د.فردوسی
مهناز شهنواز؛ لاری بارتون؛ دیانا نورثوپ
260,000
مهره داران (کالبدشناسی مقایسه ای،عملکرد،تکامل) ، علی آبادیان ، د.فردوسی
منصور علی آبادیان؛ کنت وی. کاردونگ؛ زین العابدین محمدی
700,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
پیتر آ. راجرسون؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه