ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 467
ترجمه دیداری شنیداری ، مفاهیم و اصطلاحات ، خوش سلیقه ، د.فردوسی
مسعود خوش سلیقه؛ سعید عامری؛ عبداله نوروزی
250,000
راز جهان کوانتومی ، فتحی ، د.فردوسی
یوئن اسکوایرز؛ سیدمجید صابری فتحی
300,000
رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان ، پیش قدم ، د.فردوسی
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ مریم سادات طباطبائیان
300,000
بیوشیمی عمومی ، دربندی ، د.فردوسی
علی ایزدی دربندی؛ ابراهیم ایزدی دربندی
650,000
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
برایان آلووی؛ امیر فتوت
550,000
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
اندرو فورد؛ مهدی کلاهی
430,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
محمدعلی الحسینی؛ سیدحسین سیدی
15,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
توکسوکارا انگل ناشناخته ، برجی ، د.فردوسی
سلیا هولند؛ حسن برجی؛ افسانه دولتخواه؛ هو اسمیت
330,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه