ناشر: دوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 71
آموزش در عصر دیجیتال ،سعدی پور ،دوران
سعدی پور؛ سلوین ؛ رستمی
320,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
200,000
فناوری های دیجیتال و تغییر در آموزش و پرورش ، سعدی پور ، دوران
اسماعیل سعدی پور؛ نیکی دیویس؛ زهرا قلمی
260,000
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری،هرگنهان،سیف،دوران
علی اکبر سیف؛ متیو اچ. السون؛ بی. آر. هرگنهان
950,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه