ناشر: دایره صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
اصول بازرسی جوش،خاکزاد،طراح
انجمن جوشکاری آمریکا؛ امیر خاکزاد
150,000
کمپرسورها،فورستوفر،یوسفی،طراح
ویلیام ا. فورستهوفر؛ مجید یوسفی
280,000
مرجع کامل نقشه کشی صنعتی،ولی نژاد،دایره صنعت
عبدالله ولی نژاد؛ اوتو باوک و همکاران
430,000
روشنایی و نورپردازی در معماری ، دیوید ، خراسانیان،طراح
ویکتور و .اولگای؛ محمد طلوع خراسانیان؛ ام. دیوید اگان
90,000
ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه،بلانت،قویدل،طراح
سعید زمانزاد قویدل؛ جین بلانت؛ ان . سی . بالچین
90,000
محصولات لاستیکی،سامر،دارابی،طراح
حامد آهنگر دارابی؛ جان جی . سامر
70,000
زبان فنی معماری و ساختمان،شارون،خرازی،طراح
شارون هایدنرایش؛ امیر مسعود معطر خرازی
70,000