ناشر: دایره صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
اصول بازرسی جوش،خاکزاد،طراح
انجمن جوشکاری آمریکا؛ امیر خاکزاد
150,000
کمپرسورها،فورستوفر،یوسفی،طراح
ویلیام ا. فورستهوفر؛ مجید یوسفی
280,000
مرجع کامل نقشه کشی صنعتی،ولی نژاد،دایره صنعت
عبدالله ولی نژاد؛ اوتو باوک و همکاران
380,000
روشنایی و نورپردازی در معماری ، دیوید ، خراسانیان،طراح
محمد طلوع خراسانیان؛ ویکتور و .اولگای؛ ام. دیوید اگان
90,000
زبان فنی معماری و ساختمان،شارون،خرازی،طراح
شارون هایدنرایش؛ امیر مسعود معطر خرازی
70,000
محصولات لاستیکی،سامر،دارابی،طراح
حامد آهنگر دارابی؛ جان جی . سامر
70,000
ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه،بلانت،قویدل،طراح
جین بلانت؛ سعید زمانزاد قویدل؛ ان . سی . بالچین
90,000