ناشر: فرهنگ معاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 29
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی یک جلدی ، حق شناس
علی محمد حق شناس؛ حسین سامعی؛ نرگس انتخابی
250,000
فلسفه علم ، اکاشا ، پناهنده
سمیرا اکاشا؛ هومن پناهنده
34,000
فرهنگ معارف ، خداپرستی
فرج اله خداپرستی
140,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
اوبر ودرین؛ عبدالحسین نیک گهر
19,000
واژه نامه مهندسی سدسازی ، خندان
احمد خندان؛ هاله لواسانی
40,000
نظریه کوانتومی ، هرن ، همدانی
جان پاکینگ هرن؛ حسین معصومی همدانی
26,000
آگاهی ، بلکمور ، رضایی
سوزان بلکمور؛ رضا رضایی
26,000
راه یاب ایران ، کرمی
ناصر کرمی
95,000
فیزیک ذرات ، کلوز ، آرش
فیروز آرش؛ فرانک کلوز
26,000
فرهنگ فارسی - دری ، دری - فارسی ، پارسادانیان
ورژ خاچاطوری پارسادانیان
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه