ناشر: هیات امنای کتابخانه ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
صحافی آسان: اصول صحافی به زبان ساده در قالب کلمات و تصاویر ، نیکنام
ک. ریبر هولت؛ مهرداد نیکنام؛ ا. دراستراپ
5,000