ناشر: گل آفتاب ، مشهد
تعداد عنوان ها: 27
تظاهر به دانش،خلیلی شورینی،گل آفتاب
سهراب خلیلی شورینی
200,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتاناسیوس پاپولیس؛ اس.یو.پیلای ؛ فرزانه تاتاری
500,000
کتاب کوچک قانون های واقعی مدیریت،ایکاف،خلیلی شورینی،گل آفتاب
راسل ایکاف؛ سهراب خلیلی شورینی؛ هربرت ادیسون؛ سالی بیب
اولین مرجع فنی هماهنگی حفاظتی نیروگاه و سیستم انتقال،مرتضوی،گل آفتاب
کمیته کنترل و حفاظت سیستم های nerc؛ هاشم مرتضوی؛ اسماعیل نیازی؛ مصطفی رجبی مشهدی
100,000
ارتش های ایرانیان باستان 4 جلدی ، امیری ، گل آفتاب
ا.و.چرنذکو ؛ یوسف امیری؛ نیکولاس سکوندا؛ پیتر ویلکاکس؛ کاوه فرخی
300,000
مدیریت منابع انسانی ، قربانی ، گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابر مقدم؛ احمد ماهی جاغرق
200,000
اصول و روش های طلایی کارتیمی ، قربانی،گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابرمقدم؛ امیررضا واعظ زاده مقدس
80,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
ژان پروو؛ مهناز رضائی؛ خدیجه نادری بنی
30,000
اسواران ساسانی،فرخ،گل آفتاب
کاوه فرخ؛ یوسف امیری
30,000
آموزش علمی کاربردی بهداشت و آراستگی ، شورابی
فاطمه شورابی؛ ناهید مهاجرزاده؛ پریچهر شادفر؛ معصومه نبوی
65,000
بررسی سیستم های قدرت 2جلدی،داس،وحیدی،گل آفتاب مشهد
جی. سی. داس؛ بهروز وحیدی؛ محمد رضا بانک توکلی
95,000
اصول سیگنال ها و سیستم ها ، تیلور ، شفیعی
فرد. جی. تیلور؛ مسعود شفیعی؛ حیدر طوسیان شاندیز
45,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
آلفرد رامبو؛ احمد قوامی
17,500
دینامیک و پایداری سیستم های قدرت،سوئر،قاضی،گل آفتاب
پیتر دابلیو. سوئر؛ رضا قاضی؛ ام. آناتا پای؛ مرتضی خاتمی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه