ناشر: گل آفتاب ، مشهد
تعداد عنوان ها: 27
تظاهر به دانش،خلیلی شورینی،گل آفتاب
سهراب خلیلی شورینی
200,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتاناسیوس پاپولیس؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
کتاب کوچک قانون های واقعی مدیریت،ایکاف،خلیلی شورینی،گل آفتاب
راسل ایکاف؛ سهراب خلیلی شورینی؛ هربرت ادیسون؛ سالی بیب
اولین مرجع فنی هماهنگی حفاظتی نیروگاه و سیستم انتقال،مرتضوی،گل آفتاب
کمیته کنترل و حفاظت سیستم های nerc؛ هاشم مرتضوی؛ اسماعیل نیازی؛ مصطفی رجبی مشهدی
100,000
مدیریت منابع انسانی ، قربانی ، گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابر مقدم؛ احمد ماهی جاغرق
200,000
ارتش های ایرانیان باستان 4 جلدی ، امیری ، گل آفتاب
ا.و.چرنذکو ؛ یوسف امیری؛ نیکولاس سکوندا؛ پیتر ویلکاکس؛ کاوه فرخی
300,000
اصول و روش های طلایی کارتیمی ، قربانی،گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابرمقدم؛ امیررضا واعظ زاده مقدس
80,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
ژان پروو؛ مهناز رضائی؛ خدیجه نادری بنی
30,000
اسواران ساسانی،فرخ،گل آفتاب
کاوه فرخ؛ یوسف امیری
30,000
آموزش علمی کاربردی بهداشت و آراستگی ، شورابی
فاطمه شورابی؛ ناهید مهاجرزاده؛ پریچهر شادفر؛ معصومه نبوی
65,000
بررسی سیستم های قدرت 2جلدی،داس،وحیدی،گل آفتاب مشهد
جی. سی. داس؛ بهروز وحیدی؛ محمد رضا بانک توکلی
95,000
اصول سیگنال ها و سیستم ها ، تیلور ، شفیعی
فرد. جی. تیلور؛ مسعود شفیعی؛ حیدر طوسیان شاندیز
45,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
آلفرد رامبو؛ احمد قوامی
17,500
دینامیک و پایداری سیستم های قدرت،سوئر،قاضی،گل آفتاب
پیتر دابلیو. سوئر؛ رضا قاضی؛ ام. آناتا پای؛ مرتضی خاتمی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه