ناشر: کتابدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 104
بازشناختی از دانش شناسی ، فتاحی ، کتابدار
امیر ریسمانباف؛ رحمت اله فتاحی
650,000
بازشناختی از دانش سیاسی 5 جلدی،ریسمانباف،فتاحی،کتابدار
امیر ریسمانباف؛ رحمت الله فتاحی
500,000
فهرستنویسی: اصول و روشها (جدید)و4،فتاحی،کتابدار
رحمت الله فتاحی؛ مهدی طاهری
220,000
آردی ای:رهنمودهای و کاربردها،پازوکی،کتابدار
فاطمه پازوکی؛ رحمت الله فتاحی
180,000
اقتصاد دیجیتال و مدیریت فناوری اطلاعات 7جلدی،توربان،حیاتی،کتابدار
زهیر حیاتی؛ افرم توربان؛ غلامعلی تمهید؛ لیندا ولونینو
750,000
کتابداری پزشکی،جفری،نیک زاد،کتابدار
جفی تی هیوبر؛ فاطمه نیک زاد؛ هدی شاکر؛ فیلی تو کینفنر
300,000
قم،شهر کتابخانه ها،زارعی،کتابدار
عیسی زارعی؛ شهلا کریمی؛ مریم سلیمانی
90,000
طراحی فضاهای کتابخانه ای برای کودکان،اینگرید،مختارپور،کتابدار
انیگرید بون؛ رضا مختارپور؛ اندرو کرنفیلد؛ کارن لتیمر
150,000
فهرست نویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی ، مای چان ، زهیر حیاتی
لوئیس مای چان؛ زهیر حیاتی؛ هاجر ستوده
450,000
طبقه بندی علم:پدیده ها،داده ها و...،زوستاک،مختارپور،کتابدار
رضا مختارپور؛ ریک زوستاک؛ علی اکبر خاصه
300,000
فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیم و کاربردها،و3،لاودن،محسنی،کتابدار
کنت سی . لاودن؛ حمید محسنی؛ جین پی . لاودن
250,000
دانش و ترجمان دانش،تاج الدینی،کتابدار
اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی
70,000
مرجع شناسی عمومی و تخصصی(فارسی و غیرفارسی)،ویلیام کتس،محسنی،آذری،کتابدار
آیدین آذری؛ به کوشش حمید محسنی؛ محسن عزیزی؛ حمیدمحسنی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه