ناشر: حق شناس ، رشت
تعداد عنوان ها: 159
رشد دام ها ، غفارثمر ، حق شناس
تونی لارنس؛ رضا غفارثمر؛ فاولر؛ مریم یوسفی ورازگانی
420,000
کنترل موتورهای القایی ، بابائی ، حق شناس
آندرز زینادلووسکی؛ علی بابائی
150,000
کاربرد نرم افزارR در بیوانفورماتیک ، کاگلن ، هدایت
نعمت هدایت ایوریق؛ آوریل کاگلن؛ رضا خلخالی ایوریق
170,000
روش های تولید در مناطق کشت زیتون،سیف پور،حق شناس
کرم سیف پور؛ محمود قاسم نژاد؛ فرهاد نیری؛ مسعود محمدصالحی
200,000
افزودنی های میکروبی و پری بیوتیک ها برای حیوانات،محمدآبادی،حق شناس
تاد.آر.کالاوی ؛ طاهره محمدآبادی؛ حسین معتمدی؛ استیون س.رایک؛ مرتضی چاجی؛ مریم امیری بختیاری؛ زینب نیکزاد
170,000
کارآفرینی و کسب و کار،فدائی کیوانی،حق شناس
رضا فدائی کیوانی؛ محمدرضا اخوان
140,000
مدیریت عملیات خدمات،اسماعیل پور،حق شناس
رضا اسماعیل پور؛ مجتبی محمودی
125,000
پروتئومیکس و ژنومیکس شیمیایی،زاندیس،جهان بخش،حق شناس
ادوارد.دی.زاندیس ؛ سدابه جهان بخش گده کهریز؛ یلدا رئیسی ساداتی
180,000
بیوشیمی ویژه دانشجویان علوم دامی،صفری،حق شناس
حسن صفری؛ فاطمه محمدپور؛ جواد معقولی
280,000
پروتئومیکس در علوم گیاهی،جهانبخش،حق شناس
سدابه جهانبخش گده کهریز؛ قاسم پرمون
100,000
تنش های غیرزیستی در محصولات باغبانی،اسماعیل پور،حق شناس
بهروز اسماعیل پور؛ یوشینوری کانایاما؛ آکسی کوچتوف؛ حمیده فاطمی؛ حیدر رحیمی؛ حمیدرضا حیدری
150,000
استفاده از آنزیم ها به عنوان افزودنی خوراک در تغذیه دام و طیور،بیات،حق شناس
سورج جوزف بانگ لاوان؛ مهناز بیات؛ محمدجواد عشقی؛ آشیل و.اس؛ ساجیت جوزف
50,000
مدل سازی،کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل،ویگاس،قدس خواه دریایی،حق شناس
مهرداد قدس خواه دریایی؛ ویگاس ؛ بری بیا؛ راهله استادهاشمی؛ هراس ؛ لئون
190,000
تحقیق و پرورش گاومیش،بورگس،عبدی بنمار،حق شناس
آنتونیو بورگس؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
300,000
پرورش نشخوارکنندگان جوان،موران،عبدی بنمار،حق شناس
حسین عبدی بنمار؛ یوپر کریشنامورتی؛ شیرزاد قادرزاده؛ جان موران
80,000
تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه،اسماعیل پور،حق شناس
بهروز اسماعیل پور؛ سولماز فتح العلومی؛ حمیده فاطمی تاج الدین؛ سمیه نصرت پور؛ رقیه کریمی راد
230,000
استریوتایپی:ریشه یابی و کاربرد آن در آسایش جانوران،میسن،قاهری،حق شناس
حامد قاهری؛ جورجیا میسن؛ سجاد شجاعی؛ جفری راشن؛ عیسی دیرنده
135,000
شیمی هتروسیکل،کیت میلز،عظیمی،حق شناس
کبری عظیمی؛ جان.ا.ژول ؛ اسماعیل عباسپور گیلانده؛ کیت میلز؛ وحید امانی هوشیار
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه