ناشر: حق شناس ، رشت
تعداد عنوان ها: 158
رشد دام ها ، غفارثمر ، حق شناس
رضا غفارثمر؛ تونی لارنس؛ مریم یوسفی ورازگانی؛ فاولر
420,000
کاربرد نرم افزارR در بیوانفورماتیک ، کاگلن ، هدایت
آوریل کاگلن؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا خلخالی ایوریق
170,000
کنترل موتورهای القایی ، بابائی ، حق شناس
علی بابائی؛ آندرز زینادلووسکی
150,000
پروتئومیکس در علوم گیاهی،جهانبخش،حق شناس
سدابه جهانبخش گده کهریز؛ قاسم پرمون
100,000
افزودنی های میکروبی و پری بیوتیک ها برای حیوانات،محمدآبادی،حق شناس
تاد.آر.کالاوی ؛ طاهره محمدآبادی؛ حسین معتمدی؛ استیون س.رایک؛ مرتضی چاجی؛ مریم امیری بختیاری؛ زینب نیکزاد
170,000
مدیریت عملیات خدمات،اسماعیل پور،حق شناس
رضا اسماعیل پور؛ مجتبی محمودی
125,000
استفاده از آنزیم ها به عنوان افزودنی خوراک در تغذیه دام و طیور،بیات،حق شناس
سورج جوزف بانگ لاوان؛ مهناز بیات؛ محمدجواد عشقی؛ آشیل و.اس؛ ساجیت جوزف
50,000
تنش های غیرزیستی در محصولات باغبانی،اسماعیل پور،حق شناس
یوشینوری کانایاما؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی؛ آکسی کوچتوف؛ حیدر رحیمی؛ حمیدرضا حیدری
150,000
پروتئومیکس و ژنومیکس شیمیایی،زاندیس،جهان بخش،حق شناس
سدابه جهان بخش گده کهریز؛ ادوارد.دی.زاندیس ؛ یلدا رئیسی ساداتی
180,000
روش های تولید در مناطق کشت زیتون،سیف پور،حق شناس
کرم سیف پور؛ محمود قاسم نژاد؛ فرهاد نیری؛ مسعود محمدصالحی
200,000
کارآفرینی و کسب و کار،فدائی کیوانی،حق شناس
رضا فدائی کیوانی؛ محمدرضا اخوان
140,000
بیوشیمی ویژه دانشجویان علوم دامی،صفری،حق شناس
حسن صفری؛ فاطمه محمدپور؛ جواد معقولی
280,000
ژنتیک ، ورما ، مرزبان ، حق شناس
منصور مرزبان؛ پ.س.ورما ؛ و.ک.اگاروال
250,000
مدل سازی،کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل،ویگاس،قدس خواه دریایی،حق شناس
ویگاس ؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ راهله استادهاشمی؛ بری بیا؛ هراس ؛ لئون
190,000
تحقیق و پرورش گاومیش،بورگس،عبدی بنمار،حق شناس
آنتونیو بورگس؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
210,000
استریوتایپی:ریشه یابی و کاربرد آن در آسایش جانوران،میسن،قاهری،حق شناس
حامد قاهری؛ جورجیا میسن؛ جفری راشن؛ سجاد شجاعی؛ عیسی دیرنده
135,000
فیزیولوژی سلول،ضمیری ، حق شناس
دیوید لندون؛ محمدجواد ضمیری؛ عیسی دیرنده؛ علی رضایی رودباری؛ طناز صابری فر
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه