ناشر: حق شناس ، رشت
تعداد عنوان ها: 159
رشد دام ها ، غفارثمر ، حق شناس
تونی لارنس؛ رضا غفارثمر؛ فاولر؛ مریم یوسفی ورازگانی
420,000
کنترل موتورهای القایی ، بابائی ، حق شناس
آندرز زینادلووسکی؛ علی بابائی
150,000
کاربرد نرم افزارR در بیوانفورماتیک ، کاگلن ، هدایت
آوریل کاگلن؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا خلخالی ایوریق
170,000
روش های تولید در مناطق کشت زیتون،سیف پور،حق شناس
کرم سیف پور؛ محمود قاسم نژاد؛ فرهاد نیری؛ مسعود محمدصالحی
200,000
کارآفرینی و کسب و کار،فدائی کیوانی،حق شناس
رضا فدائی کیوانی؛ محمدرضا اخوان
140,000
افزودنی های میکروبی و پری بیوتیک ها برای حیوانات،محمدآبادی،حق شناس
طاهره محمدآبادی؛ تاد.آر.کالاوی ؛ حسین معتمدی؛ استیون س.رایک؛ مرتضی چاجی؛ مریم امیری بختیاری؛ زینب نیکزاد
170,000
پروتئومیکس و ژنومیکس شیمیایی،زاندیس،جهان بخش،حق شناس
سدابه جهان بخش گده کهریز؛ ادوارد.دی.زاندیس ؛ یلدا رئیسی ساداتی
180,000
استفاده از آنزیم ها به عنوان افزودنی خوراک در تغذیه دام و طیور،بیات،حق شناس
سورج جوزف بانگ لاوان؛ مهناز بیات؛ آشیل و.اس؛ محمدجواد عشقی؛ ساجیت جوزف
50,000
پروتئومیکس در علوم گیاهی،جهانبخش،حق شناس
سدابه جهانبخش گده کهریز؛ قاسم پرمون
100,000
بیوشیمی ویژه دانشجویان علوم دامی،صفری،حق شناس
حسن صفری؛ فاطمه محمدپور؛ جواد معقولی
280,000
تنش های غیرزیستی در محصولات باغبانی،اسماعیل پور،حق شناس
یوشینوری کانایاما؛ بهروز اسماعیل پور؛ آکسی کوچتوف؛ حمیده فاطمی؛ حیدر رحیمی؛ حمیدرضا حیدری
150,000
مدیریت عملیات خدمات،اسماعیل پور،حق شناس
رضا اسماعیل پور؛ مجتبی محمودی
125,000
تحقیق و پرورش گاومیش،بورگس،عبدی بنمار،حق شناس
آنتونیو بورگس؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
300,000
پرورش نشخوارکنندگان جوان،موران،عبدی بنمار،حق شناس
یوپر کریشنامورتی؛ حسین عبدی بنمار؛ جان موران؛ شیرزاد قادرزاده
80,000
مدل سازی،کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل،ویگاس،قدس خواه دریایی،حق شناس
ویگاس ؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ بری بیا؛ راهله استادهاشمی؛ هراس ؛ لئون
190,000
شیمی هتروسیکل،کیت میلز،عظیمی،حق شناس
کبری عظیمی؛ جان.ا.ژول ؛ اسماعیل عباسپور گیلانده؛ کیت میلز؛ وحید امانی هوشیار
130,000
تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه،اسماعیل پور،حق شناس
بهروز اسماعیل پور؛ سولماز فتح العلومی؛ حمیده فاطمی تاج الدین؛ سمیه نصرت پور؛ رقیه کریمی راد
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه