ناشر: آییژ ، تهران
تعداد عنوان ها: 42
کلیات مشاوره و راهنمایی ، شمشیری ، آییژ
بابک شمشیری؛ فریبا خوشبخت
220,000
میکروب شناسی عمومی ، مهرابیان ، آییژ
صدیقه مهرابیان؛ مهدی منوچهری؛ سروش شهریارحسامی
200,000
روان شناسی صنعتی ، سینگ ، زارع ، آییژ
حسین زارع؛ نارن دار سینگ؛ سمیه داودی؛ سعید طالبی
420,000
فیزیک پزشکی ، کامرون ، تکاور ، آییژ
عباس تکاور؛ جان کامرون؛ جیمز جی اسکفرونیک
450,000
متون روان شناسی به زبان انگلیسی،نائینیان،آییژ
محمدرضا نائینیان؛ حسنی زارع
170,000
اصول بیوشیمی ج1،لنینجر،محمدی،آییژ
رضا محمدی؛ نلسون کاکس
420,000
طراحی و تکنولوژی آموزشی:روندها و مسائل،رابرت،کرمی،آییژ
مرتضی کرمی؛ رابرت.ای.رایسر ؛ جواد غلامی؛ جان وی.دمپسی
200,000
زمین شناسی مخازن کربناته ، رحیم پور بناب ، آییژ
حسین رحیم پوربناب؛ ولی مهدی پور؛ رسول رنجبر
200,000
هرس به معنی هرس ،پیش بین ، آییژ
اسماعیل پیش بین
200,000
روش های پژوهش ترکیبی،کرسول،کیامنش،آییژ
علیرضا کیامنش؛ جاوید سرایی
150,000
فیزیک پزشکی،تکاور،آییژ
عباس تکاور
330,000
مفاهیم پایه ای آمار و احتمال ، لاری ،آییژ
عبدالرضا بازرگان لاری
220,000
فیزیک پزشکی همراه با ضمیمه لیزر و ام آر آی،کمرون،تکاور،آییژ
جان کمرون؛ عباس تکاور؛ گاست اسکوفرونیک
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه