ناشر: آییژ ، تهران
تعداد عنوان ها: 48
راهنمای تالیف کتابهای درسی ، واجارگاه ، آییژ
کورش فتحی واجارگاه؛ محرم آقازاده
120,000
تشریح کامل مسایل سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی ، بهبهانی
رضا مسیبی بهبهانی؛ آرمین محبی؛ مسعود مصل نژاد
250,000
عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی ، توکلی پور ، آییژ
حمید توکلی پور؛ محسن مختاریان
580,000
کلیات مشاوره و راهنمایی ، شمشیری ، آییژ
بابک شمشیری؛ فریبا خوشبخت
220,000
روان شناسی صنعتی ، سینگ ، زارع ، آییژ
حسین زارع؛ نارن دار سینگ؛ سمیه داودی؛ سعید طالبی
470,000
ریاضی عمومی 1 ، یوسفی
بهمن یوسفی؛ محمد فرجام
570,000
میکروب شناسی عمومی ، مهرابیان ، آییژ
صدیقه مهرابیان؛ مهدی منوچهری؛ سروش شهریارحسامی
200,000
فیزیک پزشکی ، کامرون ، تکاور ، آییژ
جان کامرون؛ عباس تکاور؛ جیمز جی اسکفرونیک
550,000
رشد حرکتی انسان ، ویرایش 8 ، خلجی ، آییژ
حسن خلجی؛ گری گوری پاینه؛ ایساکس؛ محمدرضا اشتری؛ ولی اله کاشانی؛ سپیده حیدریان؛ منصوره مکبریان
600,000
متون روان شناسی به زبان انگلیسی،نائینیان،آییژ
محمدرضا نائینیان؛ حسنی زارع
170,000
هرس به معنی هرس ،پیش بین ، آییژ
اسماعیل پیش بین
200,000
زمین شناسی مخازن کربناته ، رحیم پور بناب ، آییژ
حسین رحیم پوربناب؛ ولی مهدی پور؛ رسول رنجبر
200,000
1020 بازی و تمرین فوتبال کودکان ، رحمانی ، آییژ
محمد رحمانی؛ والتر بوخنر؛ لیلا احمدی
200,000
طراحی و تکنولوژی آموزشی:روندها و مسائل،رابرت،کرمی،آییژ
رابرت.ای.رایسر ؛ مرتضی کرمی؛ جواد غلامی؛ جان وی.دمپسی
200,000
روش های پژوهش ترکیبی،کرسول،کیامنش،آییژ
علیرضا کیامنش؛ جاوید سرایی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه