ناشر: پردازشگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 75
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(ج2)،قرنی،پردازشگران
آزاده اویس قرنی؛ ندا رسولی؛ علیرضا زمانی
230,000
مجموعه آزمون های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ج1 ، کاشانی،پردازشگران
حجت سبزی کاشانی؛ محسن رحمانیان کوشککی؛ جواد طاهر زاده
150,000
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت (ج3) ، کرمی،پردازشگران
موسی مهدی کرمی؛ سمانه مبرهن؛ مجید موسوی شیاده؛ المیرا علی اکبری
200,000
ارشد کلیه گرایش ها ،روانشناسی ج4،ملایی،پردازشگران
0 ؛ لیلا چراغ مرادی؛ محمدعلی صالحی نژاد؛ مهرناز یکتا؛ ترانه کوهستانی
185,000
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، جلد3 ، محبی،پردازشگران
علیرضا جهان تیغ؛ هوشنگ شاه اکبری؛ زینب محبی؛ امیرحسام آقایی
100,000
آزمون های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ج2،موذن جامی،پردازشگران
عطیه موذن جامی؛ زهره ابراهیمی؛ نسیم بنایی جهرمی؛ رباب احمدیان
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه