ناشر: مرکزنشردانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 623
راهنمای کانی شناسی ج2،کلاین،مدبری،مرکزنشر
فرید مر؛ کرنلیس کلاین؛ سروش مدبری؛ کرنلیوس اس . هارلبوت
450,000
مبانی ساخت مواد مرکب (کامپوزیت) ، هوشنگی ، مرکزنشردانشگاهی
سونگ وی هووا؛ فتح اله طاهری بهروز؛ حسن هوشنگی
350,000
فرایندهای تصادفی ، شلدون راس، پاشا ، مرکزنشر
شلدون م . راس؛ عین اله پاشا
100,000
مفاهیم و روشهای آماری ج2،باتاچاریا،شهرآشوب،مرکز نشر
مرتضی ابن شهرآشوب؛ گوری کی . باتاچاریا؛ فتاح میکائیلی؛ ریچارد ای . جانسون
180,000
برگزیده متون ادب فارسی ، تجلیل ،پنج استاد،و3،مرکز نشر
جلیل تجلیل؛ اسماعیل حاکمی؛ محمد رادمنش؛ علی شیخ الاسلامی
160,000
آشنایی با تحقیق در عملیات،طه،طلوع،و7،مرکزنشر
مهدی طلوع؛ حمدی طه؛ محمدرضا علیرضایی
280,000
شیمی عمومی جلد1 ، مورتیمر ، پورجوادی ، مرکزنشر
چارلز مورتیمر؛ علی پورجوادی؛ احمد خواجه نصیرطوسی؛ منصور عابدینی؛ عبدالجلیل مستشاری؛ جبار نفیسی موقر
330,000
شیمی دارویی ، راث کلیمان ، درکوش ، مرکزنشر
اچ. جی. راث؛ فرید عابدین درکوش؛ ای. کلیمان
220,000
اخلاق اسپینوزا،جهانگیری،مرکزنشر
محسن جهانگیری؛ باروخ اسپینوزا
350,000
مبانی جبر،ابراهیمی،سالمکار،مرکزنشر
محمدمهدی ابراهیمی؛ علیرضا سالمکار؛ مژگان محمودی
160,000
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر
نجادعلی الماسی
180,000
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر
نجاد علی الماسی
230,000
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
اسکوگ ؛ عبدالرضا سلاجقه؛ ویدا توسلی؛ وست؛ هالر؛ هوشنگ خلیلی؛ کروچ
520,000
نظریه های مشاوره و روان درمانی،شفیع آبادی،مرکزنشر
عبدالله شفیع آبادی؛ غلامرضا ناصری
240,000
عملیات واحد مهندسی شیمی ج2،مک کیب،حمیدی،مرکزنشر
علی اصغر حمیدی؛ وارن ال.مک کیب؛ جولیان سی.اسمیت؛ داود رشتچیان؛ محمدمهدی منتظر رحمتی؛ پیتر هریوت
290,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه